Medelplana

Karta

Bildgalleri

 • Medelplana Tredingsstenarna, Foto: Freddie Wendin 2010
  Medelplana Tredingsstenarna, Foto: Freddie Wendin 2010
 • Medelplana Tredingsstenarna, Foto: Freddie Wendin 2015
  Medelplana Tredingsstenarna, Foto: Freddie Wendin 2015
 • Medelplana Flygfoto
  medelplana_flygfoto
 • Medelplana Karta
  medelplanaby_karta_beskrivning

Om Medelplana

Medelplana har i alla tider dominerats av herrgårdarna och säterierna, de självägande bönderna har alltid varit i minoritet. Byn är inte samla kring kyrkan utan den ligger norr om kyrkan, den nya kyrkogården ligger på höger sida om vägen. Bygatan är den som går till vänster efter kyrkan ner mot Eriksberg ”Hökastan”. Söder om kyrkan fanns endast en gård och det var Bestorp, gården finns inte kvar endast ruinerna vittnar om en gången tid. Ovanför Bestorp fanns även en del torp och backstugor.

År 1804 skulle sammanträde hållas för genomförandet av enskifte, för Medelplana blev det dock inget resultat då men år 1813 förrättades s.k. storskiftet för Medelplana by. Detta skifte medförde inga genomgripande förändringar, de många små jordlotterna sammanfördes i någon mån till större enheter så att varje gård inte hade så många skiften att bruka. Bossgården och Prästgården fick sina marker i stort sett helt sammanförda. Byns struktur förändrades inte nämnvärt fortfarande har de gårdarna många brukningstegar.

Före år 1843 såg byn lite annorlunda ut, som tidigare beskrivits ligger inte byn samlad kring kyrkan vilket brukar vara vanligt i kyrkbyar. Denna by låg istället med huvudparten omkring vad som kallas ”Hissingsgårds gata”, gatan var betydligt bredare och oregelbunden till formen, på nordsidan av gatan låg fyra gårdar och på syd sidan tre. Norr om gatan i hörnet mot landsvägen låg först den minsta gården, Tomten och därefter Skattegården, Dalagården och Hissingsgården. Den senare alltså där nuvarande gårdens ladugård och gamla brygghus ligger. På södra sidan återfanns närmas landsvägen först Carlsgården och därefter Lillegården och Rörsmedsgården. Den senare där nuvarande Hissingsgårds byggningen ligger eller något längre åt landsvägen och Lillegården ungefär mitt emot sin nuvarande plats. Wråna hade flera byggnader och låg ungefär på samma plats som den numera rivna gamla vrånastugan fanns, men tomtplatsen sträckte sig söderut efter vägen bortåt Elinkälla. Bossgården hade sitt nuvarande läge och nedanför denna gård vid vägen låg Backgården. Den källa som finns här kallas än för Backgårdskällan. Prästgården har sin urgamla plats och Hulegården låg något längre uppåt gärdet än nu. På höjden i gränsen mellan nuvarande Hulegården och Karlsgården låg Klockarebolet ungefär rakt nedanför Hulegården. Stora och Lilla Bulltorp hörde också till byalaget, det förra var beläget på Karlsgårdens nuvarande område och tomtplatsen låg på den plats som än idag kallas ”Burtorpsvall” och där också Burtorpskällan finns kvar. Lilla Bulltorp återfanns något norr om Stora, vid nuvarande ”Radden”. Troligtvis var det så att byn uppkommit här pga. de många naturliga källorna. Platsen runt källorna har även kallats ”vassallmänningen”, alltså en plats där man fritt kunde hämta vatten. Längre upp mot kyrkan fanns inga naturliga källor vilket gjorde att brunnar måste grävas.

Till byalaget hörde en del gärden, Storegärdet mot västerplanagränsen, Lillegärdet framför nuvarande Hissingsgården. Skedesgärdet ovanför och nedanför landsvägen, Bäregärdet nedan Skedesgärdet från Hissingsgården till Skedeslid. Delar av Storängen utgjordes av slåtter- och betesängar.

Från byn gick en väg eller s.k. fädrev ner till Storängen ungefär mellan gränsen mellan Hulegården och Karlsgården, denna ås kallades Råbackaåsen.

Byn hade ett 50-tal hus av olika slag, dessa inkluderade endast de gårdar som låg kring själva bygatan, 14 boningshus med spisrör samt några brygghus med kammare.

Laga Skifte genomfördes vilket innebär att den gamla byn och byalaget kom att upplösas och varje gård fick sina ägor samlade i regel i ett styck. Byn upphörde men benämningen finns kvar, givetvis försvann också samhörighet och gemenskap i samband med Laga Skifte men många ovärderliga fördelar vanns också.

NamnSocken/OrtTypÖvrigtAnnat namnKartposition
Järnvägsstationen TrolmenMedelplana, TrolmenJärnvägsstationTrolmen58.59450, 13.34773
Arbetarbostad 1 TrolmenMedelplana, TrolmenVilla/ArbetarbostadArbetarbostad 1 Trolmen, Äppelbo 158.59127, 13.35063
Hästhagsbacken KransatorpetMedelplana, TrolmenTorpKransatorpet, Hästhagsbacken58.591437, 13.347298
Strömsberg Trolmen 17:4Medelplana, TrolmenTorpStrömsberg58.58945, 13.35836
BjörklundaMedelplana, TrolmenVillaGamal bild saknasBjörklunda, Trolmen 16:158.58939, 13.35713
Trolmens herrgårdMedelplana, TrolmenGårdTrolmens Herrgård58.59262, 13.35158
Klippan 1:5 TrolmenMedelplana, TrolmenTorpKlippan, Trolmen 1:558.58970, 13.35876
Nordhem 2 Medelplana, TrolmenTorpGamal bild saknasNordhem 2Trolmen 258.59012, 13.35463
RedbergMedelplana, TrolmenTorpTrolmen 1:2
Redberga
58.59017, 13.36005
Fredsberg f,d ålderdomshemMedelplana, TrolmenÅlderdomshemFredsberg58.59960, 13.36619
Arbetarbostad 2 TrolmenMedelplana, TrolmenVilla/ArbetarbostadArbetarbostad 2 Trolmen, Askelund 158.59133, 13.34983
Smedjehuset TrolmenMedelplana, TrolmenSmedja, torpSmedjehuset Trolmen58.59376, 13.34929
BjörklidenMedelplana, TrolmenVillaBjörkliden58.59462, 13.36333
Björkberga TrolmenMedelplana, TrolmenvillaBjörkberga58.59576, 13.34960
Nordhem 1Medelplana, TrolmenVillaNordhem 158.59012, 13.35463
SolhagaMedelplana, TrolmenVillaGammal bild saknasSolhaga58.59513, 13.35108
SäterMedelplana, TrolmenVillaGammal bild saknasTrolmen 18:1, Säter58.58916, 13.35685
RedbergMedelplana, TrolmenTorpRedberga, Trolmen 1:158.59017, 13.36005
Klippan 14:1 TrolmenMedelplana, TrolmenTorpKlippan,Trolmen 14:1, Hökastan 258.59006, 13.35921
Strömsberg TrolmenMedelplana, TrolmenVillaStrömsberg, Trolmen 358.58904, 13.35917
Rosensäter RömossenMedelplana, RömossenVillaRosensäter58.60080, 13.38238
Kjelleberg, KällebergMedelplana, RömossenTorp, villaKjälleberg,Villaberg 2, Källeberg, Mariebo58.59718, 13.39652
Lilla Skogshyddan Römossen MedelplanaMedelplana, RömossenVillaSkogshyddan58.60182, 13.38028
Villaberg RömossenMedelplana, RömossenVillaVillaberg58.601780, 13.374812
Strömslund RömossenMedelplana, RömossenVillaStrömslund58.60167, 13.37585
Solbacka RömossenMedelplana, RömossenVillaGammal bild saknasSolbacken58.600026, 13.384348
Björksäter RömossenMedelplana, RömossenVillaBjörksäter58.60155, 13.37550
Skoghem RömossenMedelplana, RömossenVilla Skoghem58.60284, 13.37400
Backtuna RörmossenMedelplana, RömossenvillaBacktuna58.60105, 13.38018
Skogsbo RömossenMedelplana, RömossenVillaSkogsbo
Fagralid RörmossenMedelplana, RömossenVillaFagralid58.60196, 13.37268
Hellelund RömossenMedelplana, RömossenTorpHellelund58.60107, 13.37059
Dalagården 3 RömossenMedelplana, RömossenVilla, gårdDalagården 358.60043, 13.38251
Solliden RömossenMedelplana, RömossenVillaGammal bild saknasSolliden58.60125, 13.37893
Solhem RömossenMedelplana, RömossenVillaGammal bild saknasSolhem58.60125, 13.37788
TegelhusetMedelplana, RåbäckVilla/ArbetarbostadTegelhuset, Råbäcks hamn
Råbäcks handelMedelplana, RåbäckHandel & företag /Affär, HandelsbodArtikel finnsRåbäcks handel58.61083, 13.37409
RosentorpMedelplana, RåbäckTorpArtikel finnsRosentorp Råbäcks hamn58.60582, 13.34983
KorsbäckenMedelplana, RåbäckTorpBilder saknasJonstorp, Korsbäcken, Korsbacken
Turisthotellet RåbäckMedelplana, RåbäckHandel & företag /HotellTuristhotellet58.60765, 13.37817
StenstorpMedelplana, RåbäckTorp, BackstugaBilder saknasStenstorp backstuga under Råbäck
StenhuggerietMedelplana, RåbäckHandel & företag /StenhuggeriStenhuggerie Råbäck
KällstorpMedelplana, RåbäckTorpLilla Källstorp, Trägårstorp58.610481, 13.36543
Grindstugan RåbäckMedelplana, RåbäckVilla/GrindstugaGrindstugan Råbäck58.612921, 13.381163
Mejeriet i RåbäckMedelplana, RåbäckHandel & företag /Mejeri58.611096, 13.373091
GustavsbergMedelplana, RåbäckTorpGustavsberg58.605741, 13.348730
Sågersta kvarnMedelplana, RåbäckHandel & företag /KvarnArtikel finnsSågersta58.608350, 13.353908
Källstorp, storaMedelplana, RåbäckGårdBilder saknas, finns inte kvarStora Källstorp
StenhusetMedelplana, RåbäckArbetarbostadStenhuset
Järnvägsstationen RåbäckMedelplana, RåbäckJärnvägsstationRåbäck58.61046, 13.37663
Skogslund HökastanMedelplana, Hökastan, TrolmenTorpHuset flyttat från HögkullenSkogslund, Lilla Salen58.58966, 13.36217
Fredsborg HökastanMedelplana, HökastanVillaGammal bild saknasFredsborg58.58944, 13.36058
Skola Eriksbergs HökastanMedelplana, HökastanSkolaEriksberg58.588839, 13.361156
Österberga HökastanMedelplana, HökastanVilla/ArbetarbostadFinns ej kvarStenstöva, Österberga58.594675, 13.431625
EkedalMedelplana, HökastanTorpEkedal, Lilles Medelplana 8:4, Lilles58.352137, 13.215487
ClaestorpMedelplana, HökastanTorpRuinClaestorp, Värsla58.59043, 13.35950
Missionshuset StrömsborgMedelplana, HökastanKyrka/MissionshusArtikel finnsStrömsberg58.588913, 13.359959
Nordberga HökastanMedelplana, HökastadenVillaNordberga58.58997, 13.36072
NordledMedelplana, HjälmsäterTorpGammal bild saknasNordled58.59007, 13.35275
Järnvägsstationen HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterJärnvägsstationHjälmsäter58.58289, 13.33655
HjelmsäterMedelplana, HjelmsäterGårdHjelmsäter58.58068, 13.34702
Trädgårdsvillan HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterVillaTrädgårdsvillan58.578712, 13.343159
Elgåsen, HjälmsäterMedelplana, HjälmsäterTorp/Backstuga/ruinBilder saknasNybygget, Elgåsen
Blåsut HjälmsäterMedelplana, HjelmsäterVilla/ArbetarbostadBlåsut58.580183, 13.346361
Hellekis hamn arbetarbostäderMedelplana, Hellekis hamnVilla/ArbetarbostadHellekis hamn
Grindstugan Hellekis säteriMedelplana, HellekisVilla/GrindstugaGrindstugan Hellekis58.618005, 13.394962
KalkgrufvanMedelplanaVilla/Arbetarbostad/RuinRuin, på vägen ned till Råbäcks hamnKnapegården, Kalkgufvan58.55839, 13.33194
CarlslundMedelplanaTorpBilder saknas, okänt lägeCarllund
StorängenMedelplanaGårdStorängen58,572516, 13.339440
HagenMedelplanaTorpBilder saknasHagen
HulltorpMedelplanaTorpGammal bild saknasHulltorp, Hultorp
BrunnstorpMedelplanaTorpNy bild saknasBrunnsgården58.61933, 13.40561
SjöskogenMedelplanaTorpSjöskogen58.628055, 13.403336
Skedeslid StoraMedelplanaGårdStora Skedeslid, Medelplana 4:158.59169, 13.38212
Kyrkan i MedelplanaMedelplanaKyrka
FrälsegårdenMedelplanaGårdFrälsegården58.574775, 13.369617
Lindsberg 6:13MedelplanaTorpLindsberg, Medelplana 6:1358.586664, 13.368373
SvanebergMedelplanaVillaGammal bild saknasSvaneberg
LimugnshagenMedelplanaTorpBilder saknas, artikel finnsLimungshagen
ÄngenMedelplanaTorpÄngen58.595891, 13.383944
MedelplanagårdenMedelplanaHandel & företag /VandrarhemTidigare äldreboende58.599285, 13.380079
UtsiktstornetMedelplanaHandel & företag /UtsiktstornUtsiktstornet58.601664, 13.408115
KullatorpMedelplanaHandel & företag /Torp, KaffestuganArtikel finnsKullatorp58.60599, 13.41208
LillegårdskrokMedelplanaTorpLillegårds krok58.575095, 13.557994
Smedjan HissingsgårdenMedelplanaHandel & företag /SmedjaSmedja Hissingsgåren58.582854, 13.371510
Svenssons Slakteri RömossenMedelplanaHandel & företag /SlakteriIvar Svennsons
KinnekullegårdenMedelplanaHandel & företag /RestuarangKinnekullegården58.59723, 13.41463
Stenmuseet i MedelplanaMedelplanaHandel & företag /MuseumStenmuseum58.57357, 13.36638
Övre SandbäckenMedelplanaTorpRuinÖvre Sandbäcken58.582583, 13.388348
KuskalyckanMedelplanaTorpBilder saknasKuskalyckan
HagabergMedelplanaTorpHagaberg
Radden GranhultMedelplanaTorpGranhult Karlsgården, Radden58.581981, 13.362547
StenstuganMedelplanaTorpStenstugan58.571000, 13.354136
KvarnlidenMedelplanaHandel & företag /KvarnRuinSintraliden, Lilla Hissingsgården
Dalagården 8:58MedelplanaVillaBossgården 2, Medelplana 8:5858.58872, 13.37021
Eskilssons KopparslagerietMedelplanaHandel & företag /KopparslageriEskilssons Kopparslageri58.58505, 13.39728
Gustavsdal Medelplana byMedelplanaVilla/Bostad till kopparslageriSe Eskilssons KopparslageriGustavsdal, Eskilssons58.582151, 13.374055
LilleboMedelplanaTorpGammal bild saknasLillebo58.597893, 13.385590
Possiska LancasterskolanMedelplanaSkola
Gransäter RömossenMedelplanaVillaGransäter58.60091, 13.38083
RömossenMedelplanaTorpRömossen
MurmästartorpMedelplanaTorpRödjan, Murmästartorp58.599504, 13.364339
Kyrkovaktmästarbostaden i MedelplanaMedelplanaSkola och senare kyrkovaktnästarbostadSe även i skolor i MedelplanaKyrkovaktmästarbostaden i Medelplana58.57775, 13.37245
Marielund EriksbergMedelplanaVillaMarielund58.599951, 13.35419
Medelplana SkolaMedelplanaSkola, ByggdegårdArtikel finns, Samlade skolkortMedelplana skola58.57339, 13.36695
Feriehemmet SandbäckMedelplanaSkola/SommarkoloniArtikel finns, ruinFeriehemmet, Barnkoloni, Sommarkoloni58.548387, 13.352131
Strömsborg HökastanMedelplanaHandel & företag /Affär, HandelsbodStrömsborg58.58892, 13.35998
RödjanMedelplanaTorpRödjan58.58998, 13.37019
Pepparkakshuset StorkeboMedelplanaVillaPepparkakshuset, Storkebo58.622537, 13.413408
BergsboMedelplanaVillaBergsbo58.595961, 13.364402
Trolmen 1:9MedelplanaHandel & företag /Affär, handelsbodRöjan, Saras handelsbod58.588879, 13.364960
BackenMedelplanaTorpBacken
Trollehöjd TrolmenMedelplanaHandel & företag /Affär, HandelsbodTrollehöjd
Salen lillaMedelplanaTorpInga ruine kvar, huset flyttat till Hökastan (Skogslund)Lilla Salen58.59875, 13.40324
MariebergMedelplanaTorpArtikel finnsLilla Marieberg58.60080, 13-35513
GranlidenMedelplanaVillaGruvfogdens, Granliden58.621026, 13.403215
RåbäckMedelplanaGård/slottRåbäcks slott
PrästgårdenMedelplanaGård/Prästgård58.57709, 13.39171
Lillegården 2MedelplanaGård/ArbetarbostadBilder saknasLillegården58.586123, 13.375402
GustavsborgMedelplanaVillaGammal bild saknasGustavsborg58.59788, 13.38465
BestorpMedelplanaGårdRuinBestorp58.570725, 13.377759
Skedeslid LillaMedelplanaSoldattorp 407Lilla Skedeslid58.59380, 13.38041
Strömsholm StoraMedelplanaSoldattorp 407Gamal bild saknasStrömsholm, stora58.60203, 13.38417
Couragebacken RåbäckMedelplanaSoldattorp 408Lilla Trolmen
RamsnäsMedelplanaSoldattorp 409Ramsnäs58.600828, 13.358619
MellströmstorpetMedelplanaSoldattorp 409Hultet, Mellströmstorpet58.60080, 13.36118
JonsbolMedelplanaSoldattorp 411Jonsbol58.578039, 13.354361
TrädgårdstorpMedelplanaTorpTrädgårdstorp58.621318, 13.411829
Hulegården 3MedelplanaGårdHulegården 3
Hulegården 1MedelplanaGårdHulegården 158.578160, 13.371649
Hulegården 2MedelplanaGårdHulegården 2
HissingsgårdenMedelplanaGårdHissingsgården, Handens hus58.58210, 13.37059
Kullängen LillaMedelplanaTorpBilder saknasLilla Kullängen
Kullatorp LillaMedelplanaTorpBilder saknasLilla Kullatoro