Lukastorp, lilla

Torpet är beläget på höger sida om landsvägen mellan mot Högkullen före utsiktsplatsen

Karta

Bildgalleri

  • Enok Johansson, Lukastorp
  • Lukastorp
  • Lukastorp wenfr 2007
  • Lukastorp, Hällekis 1:7

Om

Lukastorp innehåller 1 kök och 2 rum med en areal av 60 m2. samt uthus.

År 1878 antogs Johannes Karlsson som föreståndare för ölförsäljning inom Medelplana att utövas i Lilla Lukastorp och fick ordföranden i uppdrag att lämna Karlsson nödiga föreskrifter.

1) Andes Olofsson tog över torpet i giftet 1824 med Cajsa Eriksdotter. Anteckning i vigselboken Gåva 30 l silver. Anders arbetade tidigare som dräng åt Cajsas föräldrar Eric Jonasson och Ingrid Nilsdotter. Anders var född på Källtorp Medelplana och hans föräldrar var Olofs Larsson och Lena Olofsdotter.

2) Johannes söner Anders Gustav och Karl Emil emigrerade till Amerika 1890. Deras namn i Amerika blev Colman och idag finns ättlingar till de båda. Några av dem har kontakt med släktingar i Sverige. Anders Gustav bosatte sig i Pennsylvanien gifte sig och dog 1945 i Jamestown New York. Karl Eml bosatte sig även i Pennsylvanien där han gifte sig och där dog han 1937.

3) Maja-Stina Svensson torparmor på Lukastorp Medelplana någon gång under anda delen av 1800-talet och början på 1900-talet. Hon var maka till stenhuggare och missionären Johannes Svensson. Johannes stenhuggarkonst finns ännu till allmänt beskådande vid Medelplana kyrka, där två pelare med ett klot i övre delen av dem reser sig vid entrén. Johannes dog av sviterna av sitt stenhuggeri i en s.k. ”stenlunga” i en liten kammare på Lukastorpet och efterlämnade hustru och åtta barn, två pojkar och sex döttrar. Barnens namn så som de tilltalades:
Albert, Amanda, Gerda, Emma, Ellen, Elin, Ester, Enok och med stor reservation på de kronologiska ordningen mellan Gerda och Elin.

I sin missionera gärning tog Johannes ofta till orda och de sades om honom citat:” När Johannes Svensson kom in på mötena så blev det en frisk fläkt över det”

Sonen Albert var stenhuggare på Rödstensberget Medelplana omkring början av 1900-talet och brodern Enok gifte sig med Hilda Kling från Hästhagen.

Historier från Lukastorp berättade av Enok:
Det var inte så ofta som Enok berättade om sin barndom och uppväxt men ibland kunde det hända, vid ett tillfälle berättade han:
-”Mor ho hade blett sjuker” sa Enok – ” Å dä va dä värsta som konne hända, för ho möjka kora. ”Å dä va ingen annan som konne mät riktigt fö´ståri. För den ena koa va så lömsker ho riktigt slo bakut. Dä geck inte te komma när na fören ho börja sprala (sparka), så mor var den enda som konne mät.

Albert han sa -”Ra vet inte hur dä sa gå, men ra sa la försöka å lura na. Så geck han in å to på säk mora förklä å huckle å geck in te koa. ”Ja, ho blea bra å sterra då gjorde ho allt sa Albert, men ho sto allt så pass stell så han feck mjölkat na te sist, slutade Enok sin berättelse.

En gång stod Albert utmed vägen som ledde förbi torpet berättade Enok. “När en gobbe kom gående i backen neraföre.-” Han var utsocknes men arbeta i berget tro ra”, sa Enock och fortsatte. Han bodde oppöver oss en bete å va påväg hem, men han hade så svårt för te gå. Han for än hit än dit i backen i gruset, så när han kommet opp sa Albert te´n – ” Gu´da, gu´da hur står dä te i da då?”, å gobben svara – ”Ja, ja förstårt inte riktigt men jag tror att jag har fått tillbaka mina svemmlerier igen”.
-”Men dä va int dä” sa Enok. –”Gobben va så fyller så han hade svårt te gå bara för dä men dä velle han inte erkänna” för han skämdes för Enok.

Enock hade många syskonbarn och ett av dem var Emmas son Ivar. Han var ganska mycket yngre, men inte så mycket yngre utan han ville leka med morbror Enock.
-”Ja velle kommma ifrån fö´ståri” berättade Enock – ”Ja velle inte komma dragane män te de andre pöjka men dä konne han ju inte förstå”. Å te slut då fråga ra´n – ”Ivar sa vi leka gömme?, – Ja, dä töckte han va roligt då fö´stås”, berättade Enok.
-”Så ra sa te´n att ställa säk mot vägga mä hännera före så han inte solle konna se, å så sa ra ten att räkna så högt han konne te honnra. Å dä gick han mä på”, berättade Enok. – ”Onner tiden han räkna så skobba ra” sa Enok. -”Å ra konne höra hur han so å räkna på långt håll, men då va dä inte utan att ra töckte sönn ome´n” sa Enok. Sedan hade han vart inne när mor så ho fick tröstat honom hörde ra, slutade Enok sin berättelse.

År boendeNamnFöddFödelseort
Lars Eriksson1637-1720Medelplana
Komm. Ericus Fromentanus, fader
Kierstin Larsdotter, moder
Hustru Margitta Hansdotterföre 1655-1700
Anders Larsson1692Forshem
Hustru Stina Andersdotter1693-1744Västerplana
Dubb, fader
Dotter Maria17258Medelplana
Dotter Kirstin1728Medelplana
Son Anders1730Medelplana
Dotter Kierstin 1734Medelplana
Son Erik1735Medelplana
Anders Wennerstedt
Hustru Maria Enebom, änka
Dotter Annika1741Medelplana
Dotter Maria1744Medelplana
Nils Johansson, skräddare1720
Hustru Ingrid Jonsdotter1710
Dotter Maria1744Medelplana
Dotter Ingrid1748Medelplana
John Persson Stenhammar1687Västerplana
Hustru Elin Andersdotter1716
Dotter Maria1748Medelplana
Dotter Elin1750-1757Mjedelplana
Dotter Britta1754-1804Medelplana
Swen Hansson Skog1726
Hustru Lena Olufsdotter1728
Son Carl1759Medelplana
Per Persson
Hustru Margareta Nilsdotter
Son Carl1703Medelplana
Anders Eriksson1714
Hustru Maria Christoffersdotter
Christoffer Persson, fader
Marta Olufsdotter, moder
Dotter Stina1739
Dotter Annika 1740
Dotter Maria1744
Olof Persson Stenhammar1693-1772Västerplana
Per Jonsson Stenhammar, fader
Maria Månsdotter, moder
Hustru 1. Maria Torstensdotter1696
Son Pehr1734Medelplana
Dotter Maria1737Medelplana
Hustru 2. Maria Jonsdotter
Son Anders1763-1769Västerplana
Son Carl1765-1773Västerplana
Dotter Lena1770Medelplana
Bengt Persson
Hustru Stina Claesdotter
Son Claus1770Medelplana
Sven Hansson Skog1727Österplana
Hans Skog, fader
Cecilia Olofsdotter,
Hustru Lena Olufsdotter1730
Son Hans1759-1760Medelplana
Son Anders1761Mede3lplana
Son Hans1765-1773
Dotter Catharina1769Medelplana
Harald Jonsson1745Österplana
Jonas Larsson Hagman, fader
Annika Haraldsdotter, moder
Hustru Kierstin Nilsdotter1742-1790
Son Nils1770Österplana
1772-Maria Andersdotter1752
1773-Jan Andersson, dräng1764
Ingrid Nilsdotter1748Medelplana
Nils Jonsson, fader skräddare
Ingrid Jonsdotter, moder-1773
1776-Olof Jonsson, dräng1754
Erik Bengtsson, fd soldat1683-1748
Hustru Maria1682-1748
Kierstin Jonsson, piga inhyses1680-1755
Ingrid Jonsson, inhyses1685
Jon Hansson Funke, soldat, inhyses1730Medelplana
1757-Hustru Margareta Gustafsdotter,inhyses1731
1757-Maria Linnartsdotter, inhyses1709Medelplana
Jonas Stenhammar1725Västerplana
Per Jonsson Stenhammar, fader
Maria Persdotter, Moder
Hustru Catharina Stolpe1737Forshem
Johan Stolpe kronoskogsvaktare, fader
Maria Swensdotter, moder
Son Pär1757-1763Västerplana
Son Johannes1760-1760Medelplana
Son Magnus1761-1773Medelplana
Dotter Maria1761Västerplana
Dotter Christina1766Västerplana
Dotter Britta1769Västerplana
Dotter Catharina1771Västerplana
Son Pehr1774Västerplana
Dotter Lena 1778Västerplana
Anders Jonsson
Hustru Elin Ingemansdotter-1762
Son Jonas1762-1762Medelplana
Dotter Britta1763Medelplana
Jon Stenhammar1687Västerplana
Hustru Kristina Stolpe1740Medelplana
Dotter Stina 1764Medelplana
Ingeier Jonsdotter1685-1767
Lars Månsson
Hustru Annika Andersdotter
Son Måns1765Medelplana
Dotter Maria1764-1764Medelplana
Jonas Larsson1733
Hustru Ingeborg Olufsdotter1739Medelplana
Olof Bryngelsson, fader
Kierstin, moder
Son Anders1769Medelplana
Erik Jonasson, 1743-1809Österplana
Jonas Arfvidsson, fader
Maria Jacobsdotter, moder
Hustru Ingrid Nilsdotter1748-1826Medelplana
Nils Johansson, skräddare, fader
Ingrid Jonsdotter, moder
Dotter Catharina 1778-1783Medelplana
Son Johannes1780Medelplana
Dotter Maria1783-1790Medelplana
Son Nils 1786-1839Medelplana
Dotter Cajsa1792Medelplana
Ingrid Jonsdotter1707-1780Medelplana
Jonas, fader
Ingrid, moder
Britta Lindhallenebom1717-1792
Sven Larsson1757Medelplana
Lars Larsson, fader
Kierstin Larsdotter, moder
Hustru Stina Larsdotter1758-1798Medelplana
Lars Svensson, fader
Britta Claesdotter, moder
Dotter Kierstin1784Medelplana
Dotter Maria1789Medelplana
Lars Larsson1762Medelplana
Lars Svensson, fader
Elin Larsdotter, moder
Hustru Brita Olufsdotter1772Västerplana
Oluf Claesson, fader
Elsa Jonsdotter , moder
Jean Swensson
Hustru Catharina Jonsdotter
Son Mats 1796Medelplana
Jonas Andersson brukare och skomakare1778Västerplana
Hustru Sara1777Medelplana
Anders Kullander, fader
Maria Magdalena Ullberg, moder
Dotter Maria Greta1802Medelplana
Kierstin Jonsdotter, piga1782
1802-Erik Jonsson, torpare1743Österplana
Hustru Ingrid Nilsdotter1748
Son Nils1786
Dotter Cajsa1792
-1808Lars Andersson, dräng1783
Anders Olofsson, dräng1793Medelplana
Olof Larsson, fader
Lena Olofsdotter, moder
Hustru Cajsa Eriksdotter1792-1876Medelplana
Erik Jonsson, fader
Ingrid Nilsdotter, moder
Son Johannes1823Medelplana
Dotter Johanna1826Medelplana
Dotter Maja Maria Lena1829Medelplana
Dotter Catharina1834Medelplana
1824-Anders Olofsson 1)1793-1857Medelplana
Hustru Cajsa Eriksdotter1792-1876Medelplana
Son Johannes1823-1905Medelplana
Dotter Johanna1826-1913Medelplana
Dotter Maria Lena1829-1917Medelplana
Dotter Catarina1834
1850-Maja Lisa Andersdotter, piga1829Medelplana
1845-Hustru Johanna Svensdotter1823Sunnersberg
Dotter Emma Christina1859Medelplana
Son Anders Gustaf1862Medelplana
1857-Johannes Andersson 2)1823Medelplana
Cajsa Eriksdotter, moder1792-1876Medelplana
Hustru Johanna Jansdotter1826-1887Sunnersberg
Dotter Emma Kristina1859-1949Medelplana
Son Anders Gustav, em. till Amerika 18901862-1945Medelplana
Son Karl Emil, emigrerade till Amerika 18901865-1937Medelplana
Son Johan Wilhelm 1870-1958Medelplana
-1859Greta Ericsdotter, piga1822Medelplana
1859-1860Dotter Johanna Andersdotter1842Medelplana
-1861Johannes Jonsson, inhyses1831Medelplana
Hustru Catharina Andersdotter1837Medelplana
Dotter Mathilda1856Medelplana
Dotter Sara Maria1859Medelplana
1862-Magnus Andersson, dräng1837
1860-61, 1862-Britta Lisa Andersdotter1844Medelplana
Anders Gustafsson, fader
Maria Olofsdotter, moder
Dotter Anna Margareta 1865Medelplana
Son Anders Gustaf Edvard1867Medelplana
Dotter Alma Karolina1870Medelplana
1868-1879Johannes Karlsson, föreståndare för ölförsäljning1834Medelplana
1868-1879Hustru Magdalena Svensdotter1834Eskilsäter
1868-1879Son Karl Severin1866Medelplana
1871-1879Son Gustaf Alfred1871Medelplana
1873-1879Son Johan Emil1873
1868-1870Nils Henrik Svensson, dräng1851Eskilsäter
1870-1871Maja Stina Petersdotter1853Fullösa
Änka Kajsa Ericsdotter1792Medelplana
-1868Johannes Andersson1823Medelplana
-1868Hustru Johanna Jonsdotter1826Sunnersberg
-1868Dotter Emma Kristina1859Medelplana
-1868Son Anders Gustaf1862Medelplana
-1868Son Karl Emil1865Medelplana
1878-1880Lars Johan Svensson, torpare1847Sävared
1878-1880Hustru Mathilda Carlsdotter1852Medelplana
1878-1880Son Axel William1876Österplana
1878-1880Dotter Selma Olivia1878Österplana
1878-1880Dotter Ellen viktoria1880Medelplana
1880-Johannes Svensson 3)1845Vähla
Hustru Maria Andersdotter1851Gössäter
-1893Dotter Amanda Charlotta1873Wåhla Örslösa
-1891Son Carl Albert1875Österplana
-1894Dotter Emma Josefina1877Österplana
Dotter Ellen Regina1882Österplana
Son Emil Helge1884Österplana
Dotter Gerda Viktoria1886Österplana
Dotter Ester Maria1888Österplana
Dotter Elsa Olivia1890Medelplana
Son Enok Sigfrid1893Medeplana
Niklas Svensson, dräng1868Ofva
1979Kurt Johansson
(Besökt 292 gånger, 1 idag)