Marielund Eriksberg (Hökastan) Medelplana

Torpet ligger efter torpet Sågarbacken, avstyckad mark från Hissingsgården

Karta

Bildgalleri

  • Amanda Andersson
  • Ermer Andersson
  • Marielund Medelplana, foto: Freddie Wendin 2016
  • Skomakaren August Andersson med hustrun Klara, Marielund Eriksberg Medelplana

Om

Skomakare August Andersson bodde i Kestad men trivdes inte där och flyttade till Medelplana 1904 och byggde på en lott av Hisingsgården då denna gård delade upp till småbruk och egna hem. De flyttade till Marielund 910, hans son Elmer bedrev skomakeri i fram till 1950-talet (källa boken “Min hemsocken”).

1904-August Andersson skomakare1856-1944Öttum
1904-Hustru Klara Matilda Jonasdotter.1858-1938N. Vånga
1904-Dotter Judit Maria1886-1864Kinne Kleva
1904-Som Elmer Samuel1893-1972Kinne Kleva
1904-Dotter Amanda Victoria, sömmerska1888-1983Kinne Kleva
(Besökt 70 gånger, 1 idag)