Affären i Råbäck

Startade som en gårdshandel då många arbetade på gården och dess närhet

Karta

Bildgalleri

Om

Den största affärsverksamheten var på Råbäcks Handel.Utöver Råbäcks Handel vid Gårdskontoret, fanns affär uppe vid stora landsvägen mot Lidköping, nämligen Bengtssons Speceri- och Diversehandel (Kinnekulle Handel) och dessutom hade Ivar Svensson charkuteriaffär strax intill. I Hällekis fanns det också flera affärer, och dessutom Konsum, vars etablering inte sågs med så blida ögon av de privata handlarna i trakten, de som hade Hakonbolaget, sedermera ICA, bakom ryggen som huvudleverantör. Några skärmytslingar handlade det dock aldrig om, mer då lite knutna nävar i byxfickan, kanske, när gamla trogna kunder ur arbetarleden försvann in i den kooperativa fållan.

J W Apelqvist föddes 1864 i Husaby som son till torparen Jan Petter Apelqvist och hans hustru Maja Greta. De fick också sönerna Janne och Gustafs, som båda blev folkskollärare, Janne i Enköping och Gustaf i Källby. Men Johan Wilhelms håg låg åt affärer. Han började tidigt hjälpa folk i trakten att sätta in fönsterglas och pengarna han tjänade lånade han dels ut till sina bröder när de var i trångmål, dels köpte han in begagnade kläder som han sedan sålde med god förtjänst enligt vad som framgår av hans gamla anteckningar.

Råbäck byggde ett särskilt hus för affären och gårdskontoret och detta var omkring 1870. Strömbom säger i sin bok år 1888 om denna handel följande: ”Handelsboden är mycket stort och särdels rikhaltigt sorterad, en resande skall där finna mycket som han ej förväntat sig. Godsets folk har här tillfälle att köpa sina nödvändighetsvaror af bästa beskaffenhet och till billigaste pris. För resande vilja vi särskilt påpeka, att man här kan få friskt Svagdricka direkt från fatet, – en underrättelse som ej torde vara att förakta under heta sommardagar. Handelsboden lyder under gårdskontor och förestås af hr Wilhelm Apelqvist”.

Råbäcks handel upphörde som gårdshandel och övertogs av Apelqvist som drev den i många år. Apelqvist öppnade 1904 filial i Strömsberg Hökastan med J. N. Klasson som föreståndare och år 1906 byggde han affärsfastigheten Strömsberg. Denna övertogs senare av Klasson som sedan i sin tur överlämnade den till dottern Greta. Apelqvist köpte även affären i Västerplana 1917, där blev David Klasson föreståndare och år 1946 övertog han affären

Efter att ha konfirmerats och slutat skolan fick han plats som affärsbiträde i J A Berggrens livsmedelsaffär i Husaby. 23 år gammal tycket han sig vara fullärd och skrev ett brev till baron Carl Lingspor på Råbäck, som på den tiden investerat stort i omgivningarna med utsiktstorn, turisthotell och affär. J W Apelqvist ansökte om och fick tjänsten som föreståndare för Råbäcks Handel. 1887 packade han sina ägodelar och begav sig tvärs över Kinnekulle till Råbäck. Efter att ha arbetat upp affären och skaffat en stor kundkrets fick han tio år senare möjlighet att köpa Råbäcks Handel. Baron Klingspor lånade ut 5 000 kronor till etableringen, en summa som återbetalades på fem år. Även utsiktstornet ”privatiserades” och kom också att drivas av J W Apelqvist. Turisthotellet däremot överläts till fackmänniskor från bl.a. Stockholm, Selma Sandberg var kanske den mest kända.

Utöver affärs- och lagerlokaler inrymde Råbäcks Handel också bostad för handlaren och eftersom J W Apelqvist förblev ungkarl hela sin tid där så höll han med hela två hushållerskor, två systrar från Källby. För det var fullt upp att göra i affären och på lagret hela dagarna. Från Källby hämtade han också flera affärsbiträden. Av räkenskaperna från tiden runt 1930 framgår att årslönen för ett butiksbiträde låg mellan 600-900 kr. Fast förste mannen i affären Algot Carlsson hade hela 2 400 kr om året.
Kunder från slott och koja
J W Apelqvist Klädes- , Manufaktur-, Speceri- och Diversehandel stod det på skylten ovanför ingången. Kundkretsen omfattade runt 1930 drygt 200 familjer från Råbäck, Hällekis, Gössäter, Trolmen, Blomberg, Österplana och Husaby. Därtill företag och institutioner samt en del Vänerskutor. Hjälmsäters, Trolmens och Hellekis egendomar stod också på kundlistan, liksom Hällekis trädgård, Hällekis skola, Råbäcks trådgård, Råbäcks kalkgruva, Medelplana kommun, Fattigvårdsstyrelsen och Ålderdomshemmet m.fl. De Vänerskutor som försågs med förnödenheter var galeaserna Dakapo och Wivan, skonerten Aagott och slupen Bruce, den senare en kalklastare. j

Men de kunder Råbäcks Handel som drog in tiofalt mer än normalkunden hette Klingspor, friherrinnan Louise på Råbäck och baronen Wilhelm på Hellekis. Det var nog inte så dumt med ett par slott i trakten då denna kundkrets gjorde rejäla försäljningsökningar.

I en gammal affärsbok finns noteringar om varje kund och deras hemvist: Rustsäter, Kråkelund, Walåsen, Marieberg, Knapängen, Nybygget, Oskarsberg, Frälsegården, Nilstorp, Rakås, Nubben, Gransäter, Kuragebacken, Granliden, Storängen, Mellströmstorp, Kullingen, Motorp, Kulladal, bossgården, Bergsbo, Månstorp, Källeberg, Brunnstorp, Skedeslid, Krokgården, Skogshyddan, Drakaslätten, Kärrgården, Lukastorp, Utlyckan, Salen, Mauritzdal, Rörmossen, Lillegården. Som mest handlade man för 300-400 kr/år per hushåll på den tiden.

Algot Carlsson, förste mannen, hade anställts som biträde redan 1908 och han fortsatte i verksamheten till 1939 då han gick i kompanjonskap med Gösta Gillström, som köpte affären då J W Apelqvist upphörde med sin verksamhet 1932, efter 45 år på Råbäck. Affären kom då i tio år att hetta Gillström & Carlsson, fram till den dag de båda kompanjonerna överlät verksamheten till Folke Andersson. Gösta Gillström övergick till att driva Kullabo Gästhem samt etablerade den serveringsverksamhet som kom att heta Restaurang Kinnekulle. Algot Carlsson öppnade egen affär i samma trakt och drev den till sin pensionering.

Affärsverksamheten upphörde efter 89 år
Den 28 juni 1969 sattes punkt för Råbäcks Handel. Folke Andersson och hans hustru Sigrid hade köpt affären i Lundsbrunn. Samma dag togs fotografiet av de tidigare företrädarna av butiken. Maja Apelqvist, Algot Carlsson, Gösta Gillström och Sigrid Andersson. De representerade tillsammans 89 års affärsverksamhet på Råbäck .Bilden längst upp till höger är tagen i samband med stängningen.

ÅrButiksinnehavare
1897-1932J W Apelqvist
1932-1939Algot Carlsson (fd. butiksbiträde)
1939-1949Algot Carlsson och Gösta Gillström
1949-1969Folke och Sigrid Andersson

Boken ”Diversehandel om hörnet” som skrevs av Gun Jacobsson, dotter till Folk och Sigrid Andersson, skildrar kärleksfullt livet på Råbäck och handel på 50-talet. Bilderna i boken är tagna av Guns barndomsvän Eva-Lotta Pettersson.

Källa: Dokument av Rolf Apelqvist son till J W och Maja Apelqvist

(Besökt 314 gånger, 1 idag)