Lilla Salen, Högkullen

Karta

Om

Där Vintersportklubbens stuga nu är belägen på Högkullen ha legat en liten gård eller torpställe som hette Lilla Salen. Det låg alltså på Hissingsgårdens mark. De gamla lövträden som ännu finns kvar där minna om att där varit en boplats. Stugan låg intill gränsen norr om sportstugan och än finns ”halla” kvar på sin plats. Halla det var trappstenen utanför dörren. I övrigt finns inte något mer kvar än en liten upphöjning i marken där en gång spismuren stått. Ladugården torde ha haft sin plats ungefär där sportstugan nu är belägen. Den siste brukaren av gården hette Gustav Karlsson och den som var före honom barn namnet Karl i Môsen”. Åkrarna voro belägna på den s.k. ”Salabacken”, den tämligen stora slätten nedanför boplatsen som nu kursas av prinsessans Ingeborgs väg. Än synes svara spår av att marken där varit odlad fast det nu är många år sedan plog och harv kördes däröver. Säkerligen är det mins 60 år sedan. Lilla Salen upphörde att finnas till som jordbruk. Boningshuset köptes av Thorstensöner på Trolmen och flyttades till Hökastan, där det alltsedan gjort tjänst som bostad för kalkarbetare, under namnet Skogslund.

(Besökt 102 gånger, 1 idag)