Hellekis Hamn

Hellekis Hamn, bilder från stenhuggeriet vilket är nedlagt sedan länge, arbetarbostäder, idag är det en fin badplats och campinganläggning med serviceanläggning och uthyrningsstugor.

(Besökt 67 gånger, 1 idag)