Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411

Torpet ligger på vägen ner till Hjälmsäter till vänster på kinnekulleleden och ca 100 meter fram har du en parkeringsplats.

Karta

Bildgalleri

 • Anna Broman, Jonsbol Medelplana, foto: 1897
 • Höbärgning i Såta 1900-talet
 • Johannes Gustafsson
 • Jonsbol
 • Jonsbol
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411
 • Jonsbol i Medelplana soldattorp nr 411 ritning
 • Torpare i Jonsbol (Lilla Såtatorpet) Alfred 1869-1951 och Emma Gustavsson 1866-1949, Alfred var stenhuggare i Såtaskogen och torpare i Jonsbol "Lilla Såtatorpet" under många år. Bodde ett tag i "Radden" Granhult

Om

Torpet är ett soldattorp med benämningen SK-00-0411 och tillhörde Skaraborgs Regemente Kompani Höjentorp under rote Bestorp. Ett av fem soldattorp som tidigare fanns i Västerplana socken, här har varsamma händer gått snällt fram och ursprunget med viss modernisering har skett men i stort är det intakt. Torpet har kommit fram ut ur sin Törnrosa sömn, trots att det är ett av de äldre torpet i bygden är det få som känner till det. Nu när Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer gallrat ur den täta granskog som fanns runt om kring så har ljuset släppts in. Mitt i naturreservatet ligger torpet på från maj-oktober betar köttdjur och även får runt om och håller nere vegetationen. El har installerats 2011

Här nedan hittar du boende på Jonsbol, torpet har även kallats Lilla Såta. Ägare till torpet är Hellekis Säteri. Torpet är sedan slutet på 1700-talet, tyvärr finns ingen nämnvärd dokumentation över detta lilla torp, men känner du till något hör av dig till oss.

Wendin Freddie och Lena Brodin arrende från 2005– fortfarande
Våren 2006 gjordes nya rök och imkanaler och våren 2007 lades ett nytt tak och ett litet fönster togs upp i farstun. Vill du komma i kontakt med arrendatorn skicka en e-post till: freddie.wendin@comhem.se

Karlsson, Gösta och Elsbeth arrende 1967- 2005
Gösta och Elsbeth tog över torpet av Göstas arbetskamrat Börje Thorén och fick efter en tid överta arrendekontraktet vilket blev 39 år. Gäststugan flyttades från Rörstrand i Lidköping där det varit ett arbetsledarkontor, köptes för 500:- och blev gäststuga till vänner och bekanta som kom på besök.

Thorén, Börje och Rosa
Börje var son till Erik som tidigare arrenderade torpet. Börje levde mellan 1916-02-06–1996-07-25 och hans fru mellan åren 1918-08-22-2001-03-22.

Börje och Rosa hade inte bil, de tog tåget från Lidköping och gick uppför de 2 km från Trolmens station med sin packning. Efterträdarna Gösta och Elsbeth har berättat att detta par var lite bohemiska.
Deras barn Britta har berättat en lustig historia om den flaggstång som finns på tomten. År 1951 när Brittas farfar fyllde 70 år det var en hel del hemlighetsmakerier i samband med denna gåva. På en tavla om tidigare funnits i torpet fanns att läsa på baksidan. Vem jätten var är oklart men John Slöjdare hette Andersson i efternamn och var slöjdlärare och var aktivt i Excelsiorförbundet. Gunnar Tjiborre hette Palmkvist och Tjiborre kommer från namnet på hans sommarstället.

Denna stång restes vid Erik Skaldares gård år 1951
när september månad var halvt ändad.
Den restes som ett äretecken för Erik, som denna
dag med stort gästabud firade sitt 70:e levnadsår.
Edsvurna vänner i Excelciorsförbudnet skänkte stång
och John Slöjare högg den slät och fin.
Stången bars i två km av Jätten Molly, John Slöjare
Gunnar Tjiborre och natten till den 14:e september
när månen stod full höggo dessa tre i lönndom 4 hål i berget för fäste.
Sonen Lars Ritare kokade stärkande brygd till de tre huggarna.
Alla spår röjdes ur väg så att Erik Skaldare i förtid inget skulle förnimma.
Detta skrevs av Sonen Lars Ritare, som tillsammans med hustrun Margot
och döttrarna Britta och Ingrid skänkte flagga.
Må den vaja för vinden över Såta i många lyckliga år.
HELL ERIK

Thorén Erik och Gertrud
Erik var född 1881-09-15 och levde till 1968-05-01och hans fru levde mellan 1894-03-17-1963-08-09
Arrenderade torpet från 1949 arrendet överläts sedan arrendet till sonen Börje. Paret älskade sitt torp och var mycket noga med att bevara det gamla som det var när det tog över. Växterna i rabatterna skulle vara från ursprunget, det hända ibland att Erik och Gertrud fick blommor i present men om de inte passade in i trädgården så blev de inte planterade.

Andersdottern, Johanna Matilda född 1876-12-10-1962-11-29 född i Medelplana och Johan Fredrik Larsson 1867-11-09-1945-07-03 född i Broby arrende under tiden 1925-1949
Barnen Anders Einar född 1896-11-30- 1970-07-21 och Johan Arvid född 1900-03-02-1960-10-20 . Fadern var kalkarbetare och dog i astma. Johan Fredriks mor Inga Larsson-Fingal var understödstagare flyttade till Jonsbol tillsammans med sonen och dennes familj. Inga dog 1930-10-26. Fick barnen: Anna Jonsdotter 1816-11-14 född i Mellby, Maja Jonsdotter född 1825-07-13 dog 1825-11-23 i Jonsbol begraven 1825-11-27. Anders Jonsson född 1819-05-12 i Jonsbol flyttade till Bäckgårdshage Knapegårds flyttade tillbaka till Jonsbol 1840. 1843 flyttade Anders från Jönslunda Sunnersberg till Anders Persgården Kinne-Kleva. Var snickare, statare och torpare gift med Cajsa Svensdotter som var piga i Vråna, född 1813-10-27

Johannesson, Gustaf född 1848-08-03 i Medelplana, stenarbetare och kyrkväktare. Inflyttad 1868-11-12 till Jonsbol flyttar 1869-1-03. Gifter sig med Maria Kajsa Andersdotter, piga på Rörmossen född 1839-07-04 Norra Händene, död 1879-02-24.Gustav gifter om sig med Maja Stina Johanssdotter född 1849-01-09 den 28 dec 19880, fick då barnen Anna Matilda Gustafsdotter född 1881-11-01 i Medelplana, Ellen Helena Gustafdotter född 1888-02-20 i Medelplana och hade även ett fosterbarn Judith Anna Johansdotter född 1891 i Skånings Åsaka

Svensdotter, Anna Katarina bodde i Jonsbol flyttade dit 1863- 1865. Född 1845-05-17 i Lumberg Hög. Var piga

9) Gustafsson, Johannes (se bild i galleri) född 1819-12-047 i Kullen Österplana (står även i kyrkböckerna att han är född 11 december. Utflyttad 1861-10-24 till Jonsbol och flyttade från torpet 1874 till Lillegärdskrok i Medelplana. Johannes var dräng och torpare han var enögd. Gifte sig den 27 oktober 1840 med Cajsa Andersdotter, född 1816-11-30. Andersdotter finns även noterat födelse 28 nov. föddes i Trädgårdstorp. Dog 1857-10-30 i Medelplana.
Fick barnen: Anders Gustaf Lidbäck född 1845-12-07 född på Kullen Österplana, utflyttad till Prästgården i Medelplana. 1869-11-03 kom han till Jonsbol och flyttade 1872 till Karlsgården i Medelplana. Gifte sig med Augusta Fredrika Olofsdotter, född 1852-03-21 i Medelplana giftermålet skedde den 1871-06-07 och de fick barnen:Alma Sofia 1871, Maria Regina 1876,Gustav Edvin 1881, Edla Karolina 1887 och Knut Einar 1890. Anders Gustaf var rättare till yrket.
Johannes och Cajsa fick ytterligare barn, Johannes Jonsson 1848-11-16 dog 1849-04-29, Johannes Jonsson 1851-08-30, Stina Greta Jonsdotter gift Lidbäck född 1855 död 1921-06-09 utflyttad från Jonsbol 1872-10-16.
Johannes gift om sig med Cajsa Jonsdotter född 1829-04-5 född i Medelplana och hon blev änka 1891-06-18 tillsammans fick de barnen:
Maria Lovisa Jonsdotter, född 1860-07-08 Kullen Österplana flyttade till Källby, Amanda Jonsdotter född 1862-09-11 dog 1862-09-25 född på Jonsbol, Emma Jonsdotter född 1864-02-14 född på Lillegärdskrok, Marie-Lovisa Jonsdotter, född 1860-07-08 dog 1895-05-28, Anna Jonsdotter född 1866-11-19 Lillegärdskrok, Augusta Jonsdotter 1870-05-27 Lillegärdskrok, Per Johan Johansson född 1873-03-28 torpare i Lillegärdskrok i Medelplana “Per i Såta” som du ser på bilden ovan

8) Broman, Karl. Utfllyttad 1874 från Karlsgården i Medelplan flyttar då till torpet Jonsbol. Gift med Britta Stina Persdotter, född 1843-12-08 giftermålet skedde 26 nov 1874. Fick barnet Anna Marie Broman född 1883-05-25 född på Jonsbol

7) Carl Erik Östlund, soldat var född 1816-05-28 i län AB. Antagen 2 mars 1842 och avsked den 14 nov 1850. Var en lång och ståtlig man på hela 181 cm.

6) J G Qvist, soldat. Blev antagen den 28 december 1832 och tjänstegjorde som hornblåsare. Enligt Generalmönstringsrullen dat. 1834 fick Qvist tillstånd att ändra sitt namn till Klingqvist och blev även rustmästare.

Arfvidsson, Jonas född 1784-03-24 i Sjörås Forshem. Utflyttad från Rustsäter 1815 till Jonsbol var torpare och dog 1866-01-17 på Jonsbol. Gifte sig med Chatarina Pettersdotter född 1788-11-16 i Husaby dog i barnsbörd 1825-07-13. Chatarina flyttade till Jonsbol 1811.

5) Örn, Petter (Pehr Gabrielsson) soldat levde i Jonsbol till 1852
Född 1774-06-21 i Marum (R), Skara kommun
Döpt 1774-06-22 i Marum (R), Skara kommun (C:2 (1757-1835) födda i Marum p 38/0, Gid 639.8.84100).
Soldat nr 111 Örnsberg & Couragebacke, Medelplana. Det fanns en vigselattest 1801-09-15 mellan soldaten Petter Berg och Ingrid Andersdotter född Stenum den 17770911, hon dog 18380411 och dödsorsaken var svinsot.Petter blev omgift 1840-11-15 med änkan Stina Johansdotter född 1784 i Saleby. Petter gjorde tjänst vid Göta Artilleri i slutet på 1700-talet och tog sedan värvning vid Skaraborgs Regemente, enl. noteringar var han gratialist.
Sonen Gustav blev troligen soldat i Häggum. Regemente: Skaraborgs regemente Kompani: Höjentorp Socken: Västerplana Rote: Bestorp
Död 1852-04-26 i Jonsbol, Medelplana (R), Götene kommun
Begravd 1854-05-02 i Medelplana (R), Götene kommun

Vid bouppteckningen var tillgångarna 43,22 riksdaler och skulderna uppgick till 79,9 riksdaler.

Persdotter, Britta född 1757-01-23 död 1836-08-08 i Jonsbol. Inflyttade till Jonsbol omkring 1811, var fattighjon, änkan Britt med familj flyttade från Glasbacken till Jonsbol under Råbäck. Gift 1781-03-05 med Sven Påvfelson född 1730. Utflyttad från Hulet i Medelplana. Sven dog i lungsot 1799-03-16 och de fick barnen:

Svensson, Anders
född 1792-10-24 Hultet flyttar från Jonsbol 1812 till Stenhuggaregården i Västerplana

Svensdotter, Lisa född 1795-01-20 Hultet flyttar från Jonsbol 1810 till Husaby

Svensdotter, Anna född 1766-07-01 i Karlskoga och flyttade till Jonsbol uppgifter saknas.
På en stämma år 1804 beslöts att änkan Britta i Jonsbol under Råbäck skulle få fattigunderstöd. (Jonsbol är det ödetorp i Såtaskogen som vanligen kallas Såta. Hur det blev med underhållet förmäls inte, men Britta ena dotter som gifte sig med Jonas Arfwidsson övertog torpet och Britta samtidigt. Jonas torde ha varit besjälad av sant mänskliga känslor att döma av följande ordagranna anförande ur sockenstämmoprotokoll av den 17 april 1836.
“Pastor tillkännagaf att fattighjonet gamla Enkan Britta i Jonsbol som länge varit och ännu är sängliggande sjuk af ålderdomssvaghet bor hos sin måg Jonas i Jonsbol hvilken,ehuru den förra hustrun som varit Brittas dotter, sedan längesedan är död, med sin nuvarande hustru fortfara att med all barnslig ömhet vårda och sköta denna gamla Enka, behöft något understöd af fattigkassan, hvilket enhälligt beviljades och beslutades det skulle till en början utgifvas 2 Rdr Bco till henne, hvilken också nu till Jonas i Jonsbol contant af Pastor utbetalades samt sedan kommer att i fattigkassans räkenskaper uttaga. /In fidem J. Sundblad”. Redan nästa år var Britta död vadan socknen d3enna gång slapp lindrigt undan. För att i någon mån visa sin erkänsla mot Jonas beslöt majstämman 1837 att han skulle “för sin liftid få använda det Nya Testamente som Britta haft till låns från fattigkassan”. Jonas fick även övertaga de ringa klädespersedlar som Britta efterlämnande .

Jonsson, Jonas född 1762 var Gästgivare vid Skattegården Västerplana , gifte sig med Katarina Andersdotter som var född 1752 och de fick barnen:
Andreas Jonsson född 1791-10-04 född på Skattegården Västerplana, Cajsa Jonsdotter född 1793-11-05 Skattegården Västerplana, Maria Jonsdotter född 1794-06-09 född i Jonsbol dog 1796-10-14, Peter Jonsson född 1797-06-15 och Sven Jonsson född 1798-08-28

4) Claes Hindrich Uggla, soldat. Född 1748. Blev antagen 1791-05-02 till Skaraborgs Regemente och fick avsked. Enligt Generalmösterrullen 1793 finns noterat att Uggla var i Finland vid 45 års ålder och i tjänst 21 år.

Johan Dristig, soldat, född 1749 och död 1790-09-06. Enligt noteringar 173 cm lång. Gift med M. Andersson född 1747

1) Per Dristig, soldat född 1718. I generalmönstringsrullen framgår det att Dristig var 28 år och hade då tjänat 6,5 år. Hustru Ingrid född 1716

2) Johan Dristig, född 1749 död 1790, längd 173 cm enligt soldatregistret.

3) Jonas Dristig, oklart när han föddes död 12 mars 1759.

Om du vill läsa mer om torpet så kan du göra det på: www.jonsbol.se

BoendeårNamnFödelseårFödelseort
Per Dristig, soldat 1)1718
Ingrid, hustru1716
Olof Johansson, dräng1729
Johan Dristig, soldat 2)1749-1790
M Andersdotter, hustru1747
Måns Larsson, dräng1731
Jonas Dristig, soldat 3)-1759
1791Uggla Claes Hindrich, soldat 4)1748
Cajsa Mellqvist, hustru1758
Dotter Charlotta Christina1785
Dotter Eva1788
Dotter Maja1792
Anders Örn, soldat 1781Österplana
M Larsdotter, hustru1780Medelplana
1806Dotter, Annicka1806Medelplana
1809Dotter Maria1809Medelplana
1809Dotter Stina1809Medelplana
1813Dotter Cherstin1813Medelplana
Jonas Jonsson, torpare1762
Hustru Catharina Andersdotter1752
Son Andreas1791Västerplana
Son Peter1797Medelplana
Dotter Maria Maja1794-1796Medelplana
Britta Persdotter, fattighjon änka Sven Påfvelsson1751-1836Forshem
Dotter Maja Svensdotter1784-1825Medelplana
Son Pehr1788Medelplana
-1812Son Anders1794Medelplana
-1810Dotter Lisa1795Medelplana
Son Nils1798-1808Medelplana
Dotter Maja1804
Anna Svensdotter1766Karlskoga
Petter Örn, fd soldat (soldat 5)1774Marum
Hustru 2 Stina Johansdotter1784Saleby
Gustaf Carlsson, fd hemmansägare1743-1831Medelplana
Carl Eriksson, fader
Maria Pehrsdotter, moder
1815-1866Jonas Arvidsson, torpare1784-1866Forshem
Arfvid Larsson, fader
1811-Hustru 1 Maja Svensdotter1784-1825Medelplana
Britta Persdotter, moder och änka1751Forshem
Lars Andersson, dräng1813Råda
1832J G Qvist, soldat 6)
-1834Dotter Anna1816Mellby
Son Anders1819Medelplana
Dotter Maja1825-1825
Hustru 2 Chatarina Pettersdotter1788-1866Husaby
1840-Anders Jonsson1819Medelplana
Jonas Arvidsson, fader
Maja Svensdotter, moder
Hustru Cajsa Svensdotter 1813
Sven Larsson, fader
Maria Jonsdotter, moder
1842Carl Eric Östlund, soldat 7)1816
1846-1847Carl Andersson Hill, dräng1818Synnerby
Jan Larsson, dräng1820Otterstad
Johannes Gustafsson, dräng1813
Gustaf Olofsson, fader
Maria Larsdotter, moder
1853-Maja Stina Andersdotter, piga1835Källby
1854-1858Jan Larsson, dräng1820Otterstad
1858-1859Lars Andersson, dräng1813Västerplana
1859-1860Johannes Jonsson, dräng 1819Synnerby
1861-1874Johannes Gustafsson1819Österplana
Hustru Cajsa Jonsdotter1829Medelplana
-1868, 1869-1871Son Anders Gustaf (makens barn i första giftet)1845Österplana
-1874Son Johannes (hustruns barn i tidigare gifte)1851Österplana
-1872Dotter Stina Greta (hustruns barn i tidigare gifte)1855Österplana
Dotter Maria Lovisa (gemensamt barn )1860Österplana
Dotter Amanda (gemensamt barn)1862-1862Medelplana
Dotter Emma