Skagen

Skagen är ett naturreservat inom Kinnekulle naturvårdsområde i Götene kommun i Västergötland.

Området är skyddat sedan 2007 och omfattar 93 hektar. Det ligger på östra sidan av Kinnekulle, ca 3 km söder om Hällekis samhälle och består mest av ett gammalt odlingslandskap med stenmurar, betesmarker, slåtteräng och åkrar.

Karta

Om Skagen

Skagens by bestod ursprungligen av tre gårdare: Neregården, Mellomgården och Övergården. Av dessa låg Neregården längtst i öster vid vägen mot Högebo. När Österplana socken under 1700-talet indelades i rotar, kom Skagens rote att utöver ovannämnda tre gårdar ävenomfatta de närbelägna enstaka hemmanen: Nordskagen, senare uppdelad i två gårdar: Sven Andersgården 1:1 och Sven Börjesgården 6:1, vidare Kärrtomten 1:1, Skalltomten 1:1 och Finnabacken eller Per Asmundsgården 51, som numera kalls Skagelund.Vid laga skiftet i Skagens by fastställt den 4 augusti 1846, bestod Neregården av två gårdar, som båda fick flytta ut ur byn till en tomplats öster om vägen mot Högebo. Den nya tompltsen låg ungefär mitt emellan den gamla paltsen och Högebo gård. Den ena Neregården, Anders Errsgåärden 2:2, ägdes av Johannes Andersson som 27 feburari 1858 sålde gården till greve H D Hamilton på Hönsäter. Den andra Neredgården, Anders Ersgården 2:3, ägdes vid laga skiftet av Nils Olofsson vars sondöttrar 12 juli 1905 sålde gården till Hellekis Aktiebolag.Mellomgården ägdes redan på general Harald Stakes tid av O J H Ramsay på Hellekis och såldes den 20 mars 1856 till kammarherren Carl Aug. Sköldebrand och kom 20 augusti 1873 till Hellekis Aktiebolag, som 1913 ingick fusion med Skånska Cementaktiebolaget.Neregårdens byggnader äro numera helt borta och av de båda andra gårdarna i Skagens by finns strängt taget endast boningshusen kvar, vilka under 1900-talet uthurts som arbetarebostäder. Övergårdens sista torpare lämnade torpet 1838. Alla fyra gårdarnas inägor brukas numera i sambruk med Högsbo.

Bilder från Skagen

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.