Vår bygd – Kinnekulle

Kinnekulle hembygdsförening bildades den 22 juli 1944 vid ett möte på Råbäck. Vid mötet beslöts att bilda en förening vars verksamhet skulle bestå i att sprida kännedom om samt verka för bevarande av Kinnekulleortens många kulturhistoriska värden. En stor del av det arbete som föreningen har gjort sedan dess finns här på vår hemsida.

Här finns ett omfattande byggnadsregister som vi kallar Bygdearkivet. Det innehåller inte bara information om gamla byggnader i form av bostadshus och torp, utan också information om kyrkor, skolor, affärer och industrier som har varit i bruk under årens gång.

Här kan du som besökare också botanisera i en fin konstskatt i form av von Dardels galleri. I galleriet finns skisser, teckningar och akvareller utförda av Fritz och George von Dardel. Materialet är skildringar från olika miljöer kring Råbäck med omnejd och skapades under konstnärernas många besök på 1800-talet.

Under rubriken Profiler hittar du intressanta berättelser om bygden skrivna av Märta Götlind och Arthur Andersson. Även i bygdearkivet finns intressanta berättelser om exempelvis våra kyrkbyar. I menyn till vänster hittar du även industrihistoriska bilder samt flygfoton över delar av Kinnekulle.

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 6 830 gånger, 6 idag)