Prästgården i Medelplana

Prästgården ligger på sin urgamla plats från tidig medeltid. Manbyggnaden ombyggdes 1914 men av de båda flyglarna är den ena från 1400-talet med en stor välv källare, troligtvis användes den som skyddsrum under orostider. Prästgården mitt emot sockenkyrkan ligger i en kulturmiljö som ofta är omskriven

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek

Om

Så länge som det funnits kyrka och präst har det funnits prästgård i Medelplana. Medelplana nämns mycket tidigt. I Västergötlands lagen biskopslängd omtalas bl.a att biskop Bengt den gode till Medelplana kyrka lämnade mässkläder, mässböcker och kyrkklockor. Enligt biskopslängden var han biskop i Skara från ca 1150 till 1180. Stenkyrkan, som till en del kvarstår, lär ha byggts vid denna tid. Enligt kyrkans lag fick inte en kyrka invigas utan att man samtidigt också tillsatte en präst, skaffade gudstjänstböcker och byggde prästgård. Prästen fick försörjning genom att bruka jorden.

År 1746 då Carl von Linné gjorde sin Västgötaresa övernattade han i den gamla prästgården. Prästerna hade som uppgift utöver sitt prästerskap också att främjat det kulturella livet. Prästgården mitt emot sockenkyrkan ligger i en kulturmiljö som ofta är omskriven

Prästgården skulle vara en normal bondgård som gav bärning åt en familj. En uppgift säger att gården skulle kunna föda åtta kor, vilket var normalt för en bondgård eller ett hemman.

Prästen levde mitt uppe i församlingsbornas liv och fick delta i både glädje, bekymmer och sorg. Till prästgården skulle ingen gå utan att få tröst och hjälp även i svåra situationer.

I Medelplana var det ständiga klagomål och diskussioner om prästgårdens tillstånd under 1700- och 1800-talet detta kan man finna i bl.a sockenprotokoll. Sedan landskapslagarna tillkom på 1800-talet har stadgats om normalbestämmelser för husen på en prästgård, det skulle finnas sju laga hus I Medelplana prästgård har prästerna under årens lopp låtit bygga olika byggnader till arrendatorn. Prästgården var uppförd på något av de första åren på 1800-talet. Redan år 1804 beslöts förnyad mossning och kalkslagning . Detta återkom även flera gånger under årens lopp liksom även anmärkning på att taket läckte så att vatten rann in och väggarna blev utsatta för röta. Endast nedre våning var inredd. När prästbyte blev aktuellt blev det varje gång fråga om reparation, sockenmännen var mycket försiktiga och endast det nödvändigaste blev gjort.

Den gamla prästgårdsbyggnaden revs 1913-1914.

Den nuvarande prästgårdsbyggnaden uppfördes på den gamlas plats år 1914. År 1857 fick dåvarande innehavare av kyrkoherdebostället tillstånd av Kinne Häradsrätt att rasera två torp Öfra och Mellan Kållängen.

Ny arrendatorsbostad och ladugårdsbyggnad byggdes 1931-33.
Dala krog fick stå modell för Medelplana prästgårds huvudbyggnad

Källa: Gårdar kring Kinnekulle av Gösta Karlsson/Bror Jansson

Boende årNamnFödelseårFödelseort
David Sandén, kyrkoherde
Hustru
Dotter Britta
Dotter Margit
Son
1935-1962Ivar Fogelqvist1893Vänerborg
Hustru
Son
Son
1962-1967Arthur Larsson, kommunister
Hustru Kerstin
Dotter Annika
Son Anders
Son Johan
1969-Bror Janson, kyrkoherde1918Veinge
Hustru Viola1908Vetlanda
Nuvarande ägStaffan Milles, läkare
Marika von Hamos, läkare
Son
(Besökt 290 gånger, 1 idag)