Lillegården 1 -Götes- i Medelplana

Gården ligger mittemot Eskilssons Kopparslageri på vänster sida efter nedfarten till Eriksberg “Hökastan”

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om

Väster om landsvägen alldeles nedanför Eskilssons ligger i hörnet Lillegården med ett stort rött boningshus. Ladugården till denna gård var delvis nedfallen men restaurerats av AMS och en rastplats för turister har iordningställts. Meningen var också, att den gamla stallbyggnaden skulle bli raststuga för turister vid dålig väderlek. Efter den förre ägaren kallas Lillegården ”Göthes”. Till Lillegården hör ett gammalt stenhus som tidigare utgjort bränneri.
Huset är murat i kalksten och har tegeltak. Nu är huset ganska förfallet men takteglen ligger ännu kvar. Tidigare hade denna byggnad två våningar, har gamla medelplanabor omtalat. Den övre våningen av timmer eller bräder togs bort. Naturligtvis skedde bränning av brännvin före det statliga övertagandet. Vid husbehovsbränning kunde man framställa mera än som gick åt till hushållet och en del såldes då till gästgivaregårdar och till utskänkningsplatser. Huset har tidigare varit i Kinnekulle Hembygdsförenings ägor men ägs nu av nuvarande ägare till Lillegården.

(Besökt 88 gånger, 1 idag)