Kopparslageriet i Medelplana – Eskilssons

Ligger på höger sida efter Bossgården från kyrkan

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om kopparslageriet

Huset byggdes av “gamle Eskilssons” son Emil med fru Mathilda och. Familjen och deras tre söner bodde i kammaren intill verkstaden.

Kopparslageriet och dess byggnader bildar en särskild kulturmiljö inom den gamla byn. Det som står kvar uppfördes 1879.Byggnaden är från Forshems prästgården. Ibland lät en kyrkoherde uppföra någon byggnad av egna medel och ville då inte efterträdare lösa in denna blev den såld vid flyttning. Byggnaden från Forshems prästgård har en inskriptionssten med årtalet 1786 och huset kan då har uppförts i Forshem.

Det var inget ovanligt med hantverkare på landsbygden även för hundra år sedan, men då gällde det de vanliga oumbärliga sockenskomakaren och sockenskräddaren. Ett kopparslageri var säkert mer sällsynt detta hörde till de yrken som framför allt i städerna.

Eskilssons Kopparslageri fanns under tre generationen från 1846 – 1940-talet

Anders Gustav Eskilsson född 1811 kom vandrande från Sala med gesällbrev som kopparslagare detta var under skråtiden. Anders Gustaf lärde sig yrket hos kopparslagaremästare Hasselbad och hans gesällbrev är daterat 10 mars 1834. Den 5 nov. 1846 blev Anders Gustav inskriven i Medelplana kyrkböcker. Han kom närmast från Lidköping till Kinnekulle. Till en början hade han sin verkstad i en gammal smedja på Hissingsgården därefter byggde han en liten verkstad i Vråna, något öster om den nuvarande som uppfördes år 1879 av sonen Emil.

På den tiden fanns ett alunbruk på Hönsäter men ingen som kunde laga pannorna, greve Hamilton ville att Gustaf skulle slå sig ner på Kinnekulle och hålla en kopparslagarverkstad. Kopparslageritomten som låg på Bossgårdens mark och som ägdes av Hamilton fick namnet Gustafsdal efter det att Anders Gustav etablerat sig som kopparslagare där.

Anders Gustav satte upp en liten dålig verkstad, gifte sig med Eva Fredrika Zachrisson född i Ving 1815 och fick tre söner, två av dessa fortsatte i faderns fotspår. De första åren var Anders Gustaf inte upptagen i Kopparslagarnas Skrå och han blev därför anmäld till myndigheterna och de arbeten han hade inne skulle beslag tas. Länsman som var bekant med Eskilsson förvarnade och naturligtvis fanns inga arbeten när myndigheterna kom. Anders Gustaf sökt därefter inträde i Skrået i Lidköping och blev beviljad. Anders Gustav dog den 18 nov. Sonen Emil som var född den 9 mars 1848 övertog verksamheten 1885 efter faderns död. Ytterligare en son blev kopparslagare nämligen Frits, han drev egen rörelse i Stockholm.

Praktiskt taget alla slags kopparkärl gjordes under Anders Gustafs tid bl.a. bryggkärl och till och med “brännnvinsstu”, detta i smyg förstås. I mitten av 1800-talet smygbrändes en hel del brännvin. Reparationer och omförtenningar skedde också. Kulan på Medelplana kyrktorpsspira kommer även från kopparslageriet.

Sonen Emil byggde en ny verkstad och han bodde med sin fru Matilda och sina barn i kammaren intill verkstaden. Kopparslagare Eskilssons hölls lite för mer än vanliga arbetare deras barn var en smula bättre klädda i skolan. Hustrun kallades madam av folket omkring detta var ju mycket viktigt t.ex. rättarefruar och trädgårdsmästarefruar kunde också få heta madam. Gamle “Eskilsonsa” sa folk om när de talade om kopparslagarfrun, den första. Men Emils hustru blev madam Eskilsson.

Givetvis kunde inte ortens befolkning omsätta mer än en ringa del av det som framställdes. Marknadsresor var därför nödvändighet. En del av tillverkningen såldes också genom järnhandlarna och till Stockholm gick ganska stora beställningar. Eriks farfar förmedlade affärerna i Stockholm. Det var tack vare dessa leveranser till Stockholm som Eskilssons under åren 1900-1910 kunde hålla verkstaden igång och sysselsätta tre man.

Att rörelsen var omfattande förstår man då det ofta fanns en eller fler gesäller anställda på verkstaden. Gesällerna trivdes och flera stannade på platsen i flera år.

Allt som utgick från Eskilssons verkstad var kvalitetsarbete och hade gott namn om sig på alla håll. Kopparslageriet här var helt och hållet rent hantverk. Erik som var barnbarn till “gamle Eskilsson” berättade att många av hans verktyg var från hans farfars tid.

De prisuppgifter som finns kännedom är från omkring 1945, för en vattenhink som var något alldeles förnämligt betalades omkring 5 kr. Ett stops kaffepanna kostade 2:40 kr, det blev naturligtvis inga svindlande förtjänster på arbetet även om kopparn var billig. Tack vare arbetsamhet och långa arbetsdagar och serieframställning gick det ihop och Eskilssons ansågs klara sig bra.

Omkring 1910 var en kopparslagares lön 7 kr i veckan samt fri kost och bostad. På denna lilla lön kunde en av gesällerna under 15 år spara 700 kr.

Emil dog vid 51 års ålder och sonen Erik tog över då endast 17 år gammal. Rörelsen sköttes till en börja av Erik och hans mor med hjälp av gesäller tills Erik var mogen att sköta den på egen hand.

Redan något år före sin bortgång tvingades Erik av ohälsa att arbeta endast sporadiskt. Erik dog ogift 1946 och med honom upphörde kopparslageriet i Medelplana efter att ha drivits där av tre generationer under jämt hundra år. Eskilsson var kända för att förtenna förstklassigt och anlitades över hela Kullen och kunder kom även från Lidköping

Kopparslageriet finns kvar i ursprungligt skick och ägs av Kinnekulle Hembygdsförening. I det gamla kopparslageriet kan man känna den rätta miljön och en atmosfär, där finns alla inventarier från hantverkets dagar.

Många kopparsaker kan ännu påträffas med Eskilssons stämpel men det allra mesta såldes utan firmamärke.
I sammanhang med Eskilssons kopparslageri kan nämnas en annan sevärdhet, nämligen den märkliga eken se bilden ovan, som växer på gården till kopparslageriet. Eken har en alldeles platt och mycket vidsträckt lövkrona. Den äldste av släkten Eskilsson har planterat denna ek och beskurit den så att kronan blivit platt. Intill eken är grävt en vatten källa som ännu finns kvar.

Källor: Min hemsocken av John-Erik Andersson, Eskilssons Kopparslageriverkstad folder gjord av hembygdsföreningen

År boendeNamnFöddFödelseort
1879Anders Gustav Eskilsson, kopparslagare1811-1885
Hustru Eva Fredrika 1815Ving
Son Anders Emil1848Medelplana
Anders Emil Eskilsson, kopparslagare1848-1899Medelplana
Hustru Matilda 1856Hassle
Son Gustaf Erik Eskilsson, kopparslagare1882-1946Medelplana
Son Artur Ivar1885Medelplana
Son Folke Emanuel1895Medelplana
Karl Oskar Fredriksson, kopparslagare1877Västra Skedvi
(Besökt 378 gånger, 1 idag)