Missionshuset i Strömsberg Hökastan, Medelplana

Hökastan 3 km norr om Västerplana kyrka

Karta

Bildgalleri

  • Hökastan, missionshuset Strömsborg byggnaden till höger, foto: Freddie Wendin 2007
  • Missionshuset i Strömsberg Hökastan
  • Missionshuset i Strömsberg Hökastan AK 1934

Om

Byggnaden torde ha tillkommit som en utpost till Kinnekulle Missionsförening med verksamhet i Västerplana Missionshus. Byggnaden invigdes för sitt ändamål 1916 och verksamheten här var gudstjänster. Är sedan några år i privat ägo och används som keramikverkstad.

Byggnadens grund är uppförd i natursten, stomme av trä utvändigt klädd med stående locklistpanel och taket klätt med tegel.

Sedan några år används fastigheten som keramikverkstad och är sammanbyggt med Strömsberg som är bostadshus.

Källa: Missionshus i Götene kommun

(Besökt 65 gånger, 1 idag)