Karlsgården -Rättaregården- i Medelplana

Gården låg till vänster på vägen mellan Bygdegården och Hjälmsäter strax innan Lillegårdskrok

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om

När Laga Skifte utfördes mellan åren 1843 – 1848 innebar det stora förändringar för många gårdar en del revs och en del plockades ner för att återuppbyggas på annan plats även Karlsgården fick vara med om detta. Stora Bulltorp var beläget på Karlsgårdens mark och tomtplatsen låg på den plats som än idag kallas för “Burtorpavall och där också Burtorpakälla” finns kvar. Karlsgården låg före 1843 närmare Hulegården alldeles intill Klockarebolet. Stora Bulltorp fick behålla sin gamla tomtplats och Karlsgården fick flytta söderut. Under 1850-talet byggdes Karlsgården på den plats som vi känner till idag som Karlsgården. Stora Bulltorp införlivades med Karlsgården under senare delen av 1860-talet. Alla dessa gårdar och torpställen ägdes i slutändan av Råbäck. Karlsgårdens mangårdsbyggnad och uthus revs i mitten av 1960-talet och av ekonomibyggnaden återstår idag endast ruiner.

Under år 1900 bodde här
Svante Larsson född 1838 med sin hustru Inga-Lisa Svensdotter född 1849. Svante arbetade som jordarbetare.
August Andersson född 1874 och hans hustru Maria, Lovisa Persdotter född 1874 samt deras son Adolf Teodor född 1900
Ernst Gustav Gustafsson född 1878 med sin hustru Anna Sofie Lidbäck född 1871.
Samt änkan Anna Larsdotter född 1823 och var inhyst på gården.
Anders Sarin född 1831 med sin hustru Brita Persdotter född 1831

Gustav Svensson född 1879 som tidigare var torpare på Perstorp flyttade 1937 till Karlsgården. Gustav Svensson arbetade på Storängen som då också var brukare av Karlsgården. Gustav Svensson flyttade från Karlsgården 1945. Boningshuset var byggt för två familjer, i den andra delen bodde änka Carolina Lindström med en dotter.

Idag finns endast en stor stenhög kvar av murstocken och vittnar om att mangårdsbyggnaden legat där. Enligt gamla berättelser skall det ha funnits en grav med stora stenhällar just där stugan uppfördes. På platsen där källaren ligger tror man att det funnits en gravplats från stenåldern och att man där skulle begravt de döda. När källaren och uthuset grävdes hittade man benrester som tros vara från stenåldern.

Anna Dumin var född på Karlsgården den 12 dec. 1897 och gick i Medelplana folkskola under åren 1907-1910.

På Karlsgårdens mark ligger en mindre domarring som består av nio stycken stenar. En av dessa stenar är markerade med en inhuggen ring som målats i rött.

Under 1860-talets slut införlivades Karlsgården med Stora Bulltorp. Karlsgården har under en gången tid även hetat Rättaregården. Backen ner från Karlsgården kallas Råbackaåsens sluttning eller benämns även Stockalia.

År 1866 upptäcktes en låg kulle vid Karlsgården Medelplana vilket var en grav.

År boendeNamnFöddFödelseort
1890Erik Främst Andersson, statkarl1846Ledsjö
1890Hustru Stina Persdotter1847Forshem
1890Dotter Elin Elisabeth1877Medelplana
1890Son Johan Edvin1879Medelplana
1890Dotter Hanna Maria1882Medelplana
1890Son Gustaf1887Medelplana
1880Per Svensson, inhyseshjon1820Stora Mellby
1880Hustru Anna Larsdotter1823Stora Mellby
1880Dotter Anna Greta1846Stora Mellby
1880Dotter Amanda1866Medelplana
1890Svante Larsson, jordbruksarbetare1838Norr Härene
1890Hustru Inga-Lisa Svensdotter1849Medelplana
1900August Andersson, stenarbetare1874Medelplana
1900Hustru Maria Lovisa Persdotter1874Västerplana
1900Son Adolf Teodor 1900Medelplana
1900Ernst Gustaf Gustafsson, stenarbetare1878Skövde
Hustru Anna Sofia Lidbäck1871Medelplana
1900Anders Sarin, inhyses far i familjen1831Medelplana
Hustru Britta Persdotter1831Husaby
1900Svante Larsson, jordarbetare1838Norra Härene
Hustru Inga Lisa Svensdotter1849Medelplana
1900Anna Larsson, änka inhyses1823
1937-1945Gustav Svensson1879
(Besökt 373 gånger, 1 idag)