Kinnekullegården Högkullen Medelplana

Ligger högst upp på Högkullen strax intill utsiktstornet

Karta

Bildgalleri

  • Kinnekullegården Högkullen Medelplana 1960
  • Kinnekullegården, foto: Freddie Wendin 2009

Om

Redan 1959 ansågs det att Kinnekulle var försummat i turistsynpunkt och man frågades sig då om “Högkullens restaurantbolag” var en utopi eller en realistisk verklighet. Tanken på att bygga något som liknade Alphyddan i Skövde fanns och att det även fanns en mäktig utsikt att erbjuda besökarna var ett strå vassare. Planerarna gick vidare och man inriktade sig på en anläggning vid Högkullens södra parkeringsplats, Skånska Cementbolaget i Hällekis ställde sig villiga till att ge stöd. En interimsstyrelse bildades för att få till stånd en lokalavdelning av Skid-och Friluftsfrämjandet på Kinnekulle, därefter skulle man försöka bygga någon form av turist- och sportsstuga på Högkullen. Alla var inte lika glada åt förslaget om byggnationen, insändare i lokaltidningarna talar bl.a. om vandalisering av Högkullen, störande motorljud och ett stycka av Västergötlands natur kommer att dyka under och en friluftsidyll fattigare.

I slutet av december 1959 började planerna på en friluftsgård att ta allt fastare former, en skiss på anläggningen presterades en tvåvåningsbyggnad i rustik form, med timrad överdel och reveterad underdel, storstuga i övervåningen med öppen spis spis och servering, undervåning med öppen spis, bastu, omklädningsrum, rum för skidvallning m.m. I oktober 1960 fick man 35 000 kronor at Statens Fritidsnämnd som en grundplåt. Två månader senare beviljade Kinnekulle kommunfullmäktige 40 000 kronor till den planerade fritidsanläggningen. Skånska Cement bidrog med 20000 kronor och ett löfte om att billigt stå för planering av marken, vatten, avlopp och el. Stadsfullmäktige i Lidköping gav ett anslag på 10 000 kronor i januari 1961, en tredjedel av det man sökt och nu beräknade man att den totala kostnaden för uppförandet av anläggningen skulle komma att kosta ca 170 000 kronor. Efterhand strömmade det in pengar från olika håll. I november 1961 var ritningarna klara, man hade då fått i n sammanlagt 150 000 kronor. I början av februari 1962 skrevs kontrakt med byggnadsfirma Helge Gustavsson i Götene om ett uppförande av Kinnekullegården. Den 1 oktober 1962 var anläggningen klar att tas i bruk. Priset på bygget hade nu stigit till 290 000 kronor, 120 000 kronor dyrare än beräkningarna.

Den 14 mars 1962 hölls taklagsfest, då hade regeringen beviljat ett tilläggsanslag på 40 000 kronor. I december började byggnaden bli klar, kostnaden hade nu sjunkit till 212 000 kronor. En officiell invigning hölls strax före jul och man öppnade för allmänheten på nyårsafton. Konditor Bertil Garström kom att bli den första att driva Kinnekullegården. Den officiella invigningen av Kinnekullegården förrättades den 16 januari 1963 av Skid- och Friluftsfrämjandets ordförande Bo Eklund som då överlämnade skidfrämjandets fana till folkskollärare Tore Häller som varit den drivande kraften vid Kinnekullegårdens tillkomst.

‘Den 17 augusti 1973 utbröt en ödeläggande brand på Kinnekullegården. I ruinerna fanns bara källaren kvar med bastu, pannrum och skorsten. Orsaken blev aldrig riktigt klarlagd. Anläggningen var dock försäkrad och man började nu en diskussion om återuppbyggnad. Idéer fanns att bygga upp Kinnekulle gården på en ny plats, Stora Salen nämndes i sammanhanget. Exakt tre år efter branden 17 januari 1976 kunde Kinnekullegården återinvigas. I slutet på 1980-talet byggdes delen med panoramafönster till och ett naturrum inrättades i bottenplanet, vilket under senare tid kom att inhysa en turistbyrå som år 2000 flyttade till Husaby. Under årens gång har olika innehavare avlöst varandra för att driva anläggningen. Efter branden 1973 bildades en stiftelse.

Under tiden Börje Jacobsson arrenderade Kinnekullegården lät han göra en omfattande tillbyggnad 1989-1990.

Krögare Erland Olsson och hans sambo Carina Kjellkvist tog över arrendet 1 april 1996.

År 2002 skrevs ett hyresavtal mellan Stiftelsen Kinnekullegården och krögarparet Björn och Kristina Lindberg, Vin & Pimpinella. Den 1 april 2002 togs verksamheten över och friluftsanläggningen saga är över och anläggningen är nu renodlad restaurangverksamhet.

År 2007 köptes Kinnekulle av bröderna Eriksson och deras söner. De driver även cateringfirman Köttes i Götene.

http://www.kinnekullegarden.com

källa: www1.idrottonline.se

(Besökt 459 gånger, 1 idag)