Feriehemmet, Barnkolonin

Låg på vänster sida gamla vägen upp mot Högkullen mot St. Salen (Kinnekulleleden)

Karta

Bildgalleri

Om

Åtskilliga Lidköpingsbor har säkert under åren tillbringat sina somrar på feriehemmet på Kullen. Detta var den första av sommarkolonier som skolan upprättade och var belägen i Medelplana. Hemmet var en torpstuga under Bosgården. Kolonin kom till i börja av 1900-talet handlingar om exakt när saknas och var i bruk fram till 1940-talet.

Komforten var inte särskilt hög i stugan, men trevnaden var så mycket större. Totalt kunde kolonin ta emot ett 25-tal barn, flickor och pojkar. Betydelsen av vistelsen på koloni åter av vad J. Alén skrivit i Lidköpings kommunala historia: ”Näst efter den direkta läkarkonsultationen, ja, i icke så få fall rent av viktigare än denna torde för skolbarnen de anordningar vara, för att barnen efter slutad skolarbete kunna få komma ut i Guds fria natur”.

Vad Lidköping beträffar är det i de offentliga protokollen mycket förtegna i frågan om kolonin. När den första sommarkoloni på Kinnekulle kom till finns inte ett protokoll från skolrådet inte ens några skrivna rader. Förmodligen togs initiativet av enskilda lärare, skolrådsledamöter eller andra barnavänner sköt till medel själva och även tiggde i sina egna bekantskapskretsar. Husgeråd mm skänktes till kolonin. Den första kolonin upprättades några år efter sekelskiftet på Kinnekulle i en gammal torparstuga under Bosgården i Medelplana. Den gamla stugan snyggades upp och tillbyggdes efter några år. Stadsfullmäktige hade för detta ändamål beviljat ett anslag på 2.500 kronor. Ett 20-tal barn var intagna på kolonin och den förestods av småskollärarinnan Anna Karlin i flera år. Kolonin hade dock ett betänkligt fel – det var så långt till sjön, att bada ägde rum endast en gång under hela kolonitiden.

Husgrunden med trappan är det enda som finns kvar som minne om den första sommarkolonin som skolorna i Lidköping upprättade. Kolonin tillkom i början av 1900-talet och var i bruk fram till 1940.

(Besökt 135 gånger, 1 idag)