Trädgårdstorp

Ligger på höger sida om vägen, ovan Kråkebo och Storkebo på höjden i sockengränsen Medelplana och Österplana

Karta

Bildgalleri

  • Gustav Johansson och hästen Dora
  • Gustav Johanssons bil, Trädgårdstorp Österplana
  • Smeden Per Henrik Larsson med familj, foto: 1906
  • trädgårdstorp
  • Trädgårdstorp Medelplana, foto: Anders Karlsson 1934
  • Trädgårdstorp, 2008
  • Trädgårdstorp, foto 1980

Om

Vid laga skiftet 1837 september 29 rörde det sig om två gårdar Trädgårdmästaretorp 1:2 och 1:3. Fastigheten 1:3 blev föremål för laga skifte 1837 den 29 september och ägdes då av Anders Olofsson. År 1852 var Axel von Arbin som ägare till denna gård. Vid arealmätning 1852 den 9 juli fastställdes arealen till 8.4121 hektar uppdelad på tomt och åker 1.4871, äng 5.5937 och skogsmark 1.3313 hektar. De båda fastigheterna 1:2 och 1:3 är skifteslotter av Trädgårdsmästaretorp 1:1. Det är rimligt att anta dels att omyndige Sigfrid Andersson enligt laga skiftet 1837 var son till Anders Olofsson och att den tidigare gården Trädgårdsmästartorp 1:1vid detta tillfälle delades i två lotter, så att sonens lott kunde säljas separat till J.O Ramsay.

Axel och hans hustru född Ramsay sålde Hellekis egendom 1856 till kammarherren Carl August Sköldebrand och hans hustru. Ägarelängden därefter följder nedan

Carl August Sköldebrand och hans hustru köpekontrakt 20 mars 1856, lagfart februari 1857
Carl August Sköldebrand köpekontrakt 11 oktober 1873, köpebrev den 27 dec. 1873 samt lagfart den 3 maj 1875
Hellekis Aktiebolag köpekontrakt den 18 april 1874, köpebrev transport och lagfart den 3 maj 1875
Skånska Cement Aktiebolaget köpekontrakt en 3 september 1914 och lagfart 5 oktober 1914.

År 1900 lades nytt spåntak på vagnsboden samt nytt svinhus av sten med snedtak av spån, vedbod av stolpar och bräder under samma tag byggdes. År 1904 blev boningshuset ombyggt (av skiffertegel).

ÅrNamnFöddFödelseort
Per Persson1668-1739
Anders Swensson, inhyses1688-1758
Hustru Anna Olufsdotter1708-1758
1698-Erik Erlandsson
1698-Hustru 1. Ingeborg Andersdotter
1698-Dotter Britta1693Medelplana
Hustru 2 Annika Andersdotter
1718Dotter Kirstin1718Medelplana
1721-Dotter Lena1721Medelplana
1727Dotter Maria1727Medelplana
Olof Åberg
Hustru Kierstin Persdotter
1732-Son Jonas1732Medelplana
Jonas Lundgren, skogvaktare
Hustru Kristin Persdotter
1734-Dotter Beata1734Medelplana
1735-Dotter Catharina1735-Medelplana
Jonas Lundgren1720
Hustru Kristin Eriksdotter1718Medelplana
Erik Erlandsson, fader
Annika Andersdotter, moder
Son Lars1744-1747Västerplana
1748-Dödfött barn1748-1748Medelplana
1749-Dotter Annika1749-1749Medelplana
1750Son Swen1750-1752Medelplana
1754-Dotter Ingeborg1754Medelplana
Lena Eriksdotter, piga (dotter till Erik Erlandsson)1722-1771Medelplana
1758-Anders Jansson1737
Hustru Lena Eriksdotter, 1722-1771Medelplana
Son Anders1758Medelplana
Lars, ryttare
Hustru Karin
1749Son Olof1749
Olof Andersson
Hustru Annika Torstensdotter
1742-Son Anders1742Medelplana
1745-Son Pehr1745-1803Medelplana
1749Dotter Maria1749Medelplana
1752-Dotter Catharina1752Medelplana
Lars Ericsson
Hustru Kierstin Larsdotter
1760Son Johan1760Medelplana
1762Dotter Annika1762Medelplana
Jonas Andersson Stenhammar1736Västerplana
Anders Stenhammar, fader
Carin Nilsdotter, moder
Hustru Stina Nilsdotter1740
1765-Dotter Annika1765Medelplana
Sven Andersson
Hustru Ingrid Jonsdotter
1770-Dotter Catharina1770Medelplana
Per Hansson Funke, soldat1726Medelplana
Hustru Kierstin Larsdotter1724
1770-Son Lars1770Medelplana
Anders Persson, änkeman1729
Hustru Annika Henriksdotter1734
Per Eriksson1726-1774
Kierstin Andersdotter1685-1763
Sven Nilsson1751
Nils Andersson, fader
Catharina Andersdotter, moder
Hustru annika Persdotter1749Österplana
Per Persson, fader
Maria Nilsdotter, moder
1779-Son Nils1779-1839
Lars Jonsson1744-1784Västerplana
Jonas Jonsson, fader
Kierstin Erlandsdotter, moder
Hustru Kierstin Nilsdotter
1779-Son Andreas1779Medelplana
Annika Larsdotter1756-1786
Lars, fader
Maria, moder
Andreas Larsson, bonde1779-1833Medelplana
Lars Jonsson, fader
Kierstin Nilsdotter, moder
Hustru 1. Greta Jonsdotter1784-1815
Jonas Andersson Bergström , fader trädgårdsmäst.
Maria Jonsdoter, moder
1802-1806Dotter Johann1802-1806Medelplana
1804-1805Dotter Elin Lena1804-1805Medelplana
1805-1806Dotter Greta1805-1806Medelplana
1806-1809Dotter Johanna1806-1809Medelplana
1809-Son Lars1809Medelplana
1811-1828Dotter Lotta1811-1828Medelplana
1812-Son Johannes1812Medelplana
1815-1815Son Anders1815-1815Medelplana
Hustru 2 Greta Haraldsdotter1789-Österplana
1816-Dotter Cajsa1816Medelplana
1822-Son Salomon1822-Medelplana
Jonas Andersson Bergström, trädgårdsmästare17554-1814Medelplana
Anders Larsson Gullbrand, fader
Cherstin Andersdotter, moder
Hustru Maja Jonsdotter1755-1824Wisum
Dotter Catharina1792Medelplana
Magnus Johansson, inhyses1763-1809Björnstäter
Johannes fader
Hustru 1 Elin Nilsdotter1758-1800
Nils Hierta soldat fader
Annika Andersdotter, moder
Hustru 2. Maria Andersdotter, änka1755Österplana
Anders Andersson, fader
Annika Andersdotter, moder
Dotter Anna Christina1785
1817-Annika Gustafssohn, änka1793Medelplana
Gustaf Courage, soldat fader
Stina Svensdotter, moder
1814-1816Lisa Nilsdotter, piga1796Karlskoga
-1816Anna Eriksdotter1766Karlskoga
Sigfrid Andersson
Hustru Maria Eriksdotter
1834-Dotter Britta1834Medelplana
1836-Son Carl 1836Medelplana
Anders Pettersson1815Källby
Hustru Lisa Larsdotter1814Forshem
1837-1837Dotter Maria Lena1837-1837Medelplana
1838-Son Carl1838Medelplana
Dotter Anna Greta1834Medelplana
Anders Svensson1769-1832Skövde
Johannes Svensson, dräng1823-1845Medelplana
Sven Svensson, fader
Maja Svensdotter, moder
Hustru Cajsa Jacobsdotter
1844-Son Johannes1844Medelplana
Sven Månsson, brukare1817Medelplana
Måns Svensson, fader
Maja Svensdotter, moder
1842-Hustru Maja Jonsdotter1818
1844-Dotter Britta Maja1844Medelplana
1846-Dotter Anna Cajsa1846Medelplana
Dotter Christina1849Medelplana
Dotter Juliana1851Medelplana
Son Carl August1856Medelplana
Son Anders Gustafsson1858Medelplana
1844-Lars Svensson, torpare1824Medelplana
Hustru Anna Maja Andersdotter1824Österplana
1848-Son Sven Johan1848Medelplana
1850-Dotter Maja Cajsa1851Medelplana
1851- Son Anders Gustaf1851Medelplana
1855-Son Pehr Hinrich1855Medelplana
1858-Dotter Anna Britta1858Medelplana
1849-Carl Eric Ericsson, brukare1825Österplana
1849-Eric Olofsson, rätare, fader
1849Maria Svensdotter, moder
Hustru Anna Lovisa Sundberg1826Medelplana
Olof Sundberg, fader
Greta Jonsdotte Renberg, moder
Dotter Greta Cajsa1849Österplana
1851-Dotter Maria Chrestina1851Medelplana
1856-Son Johan Hendrik,1856-1857Medelplana
Dotter Greta Cajsa1840Österplana
1841-Sara Larsdotter, piga1824
Anders Eliasson, 1815Saleby
Pehr Hindric Sundberg1834Med3elplana
Olof Sundberg, fader
Greta Jonsdotter, moder
Hustru Carolina Tapper1837Hellekis
Johan Tapper, fader
Cherstin Jonsdotter, moder
1858-Dotter Hulda Margareta 1858Medelplana
Anders Jonsson, brukare1809Forshem
1840-Lisa Håkansdotter1816Forshem
Son Lars Johan1841
Gustaf Ericsson, dräng1821Medelplana
Eric Wahlström, fader
Stina Andersdotter, moder
Märta Lisa Johansdotter, pigaVånga
Joan Wikman, fader
Anna Pehrsdotter, moder
Stina Andersdotter, piga1828
1850-1852Johannes Andersson, dräng1826Synnerby
Anna Maria Rahm, piga1832Österplana
Anders Rahm, fader
Lena Andersdotter, moder
Britta Stina Svensdotter, piga1829Medelplana
Sven Svensson, fader
Maja Svensdotter, moder
1852-1852Lars Andersson, dräng1834Forshem
1853-1854Johan Andersson, dräng1822Forshem
1853-Johanna Johansdotter, piga1830Skarastad
1854-1858Anders Andersson, dräng1822Forshem
1853-1856Sven Andersson, dräng1834Österplana
1856-1857Anders Larsson, dräng1836Medelplana
Lars Svensson, inhyses torpare1824Medelplana
Hustru Anna Maja Andersdotter1824Österplana
Son Sven Johan1848
Son Anders Gustaf1851
Son Peter Enrich1855
1852-1853Johannes Johansson, dräng1834Österplana
Johannes Magnusson, inhyses1814Säfvare
Hustru Maria Jonsdotter1816Källby
Dotter Maja Greta1845Medelplana
Dotter Anna Cajsa1848Medelplana
Son Carl Magnus1852Medelplana
Dotter Chatharina1855Medelplana
Catharina Jonsdotter, inhyses piga1792Medelplana
Cajsa Pettersdotter, inhyses piga1818Österplana
Dotter Christina1848-1851Medelplana
Son Anders 1852Medelplana
185?-1858Eric Peter Larsson, dräng1824
1859-Johannes Håkansson, torpare, brukare1819-1867Fullösa
1859-Hustru Stina Andersdotter1804Forshem
1859-Son Gustaf Larsson1842Fullösa
1862-1866Johannes Johansson, dräng1842Österplana
1862-1863Johan Andersson, dräng1848Medelplana
1862-1863Lars Andersson, dräng1845Källby
-1859Maja A Petersdotter, piga1833Österplana
-1859Anders Johan, dräng1829Österplana
1858-1859Johannes Andersson, dräng1837Götene
1859-1861Maja Cajsa Andersdotter, piga1844Husaby
-1859Sven Svensson, dräng1836
1861-1862Britta Lisa Andersdotter. piga1844Medelplana
1863-1864Johanna Andersdotter, piga1842Medelplana
1869-1884Johan Larsson, torpare1833-1884Fullösa
1869-1894Hustru Maja Stina Klasdotter1844Medelplana
1870-1894Son August1870Medelplana
1872-Son Klas1872Medelplana
1874-1893Dotter Anna, emigrerade till Amerika1874Medelplana
1875-1894Dotter Maria, emigrerade till Amerika1875-1878Medelplana
1878-1892Dotter Christina, emigrerade till Amerika1878Medelplana
1880-1890Dotter Lovisa, emigrerade till Amerika1880Medelplana
1882-1894Son Karl 1882Medelplana
1884-Dotter Lovisa1884Medelplana
1877-1879, -1881Johan August Persson, dräng1857Ofva
1871-1872Maja Stina Petersdotter, piga1853Fullösa
1872-1875Karl Magnus Johansson, dräng1852Medelplana
-1865Lars Johan Andersson, dräng1848Medelplana
1865-1869Johan Larsson, dräng1833Fullösa
1865-1866Kristina Gustafsdotter, piga1844Götene
1867-Lars Johan Johansson Torsell, dräng1850Medelplana
1868-1870Per Johan Andersson, dräng1849Medelplana
1867-1868Kristina Johansdotter, piga1832Hasslösa
1869-1870Lars Johan Svensson, dräng1847Sävared
1872-Stina Kristina Johansdotter, arbetspiga1846Wedum
1872-1874Oäkta son Carl Johansson1873Fullösa
1874-1875Sven Johan Larsson, dräng1848Västerplana
1878-1879Anders Johan Johansson1862Medelplana
1879-1879Lars Peter Svensson, dräng emigrerade till Amerika1857Rackeby
1880-1881Otto Persson1864Medelplana
1880-1881Otto Andersson1861Medelplana
-1879Stina Andersdotter, änka och inhyses1804Forshem
Son Gustaf Larsson1842-1879Medelplana
1881-Alfrid Jansson1862Åsaka
1882-1884Johan Emil Persson1862Österplana
1884-1886Lars Johan Persson, dräng
1886-1887Alfred Johansson, emigrerade till Amerika1864Hangelösa
1887-1889Frans August Larsson1868Medelplana
1896-1913Gustaf Karlsson, torpare1856Sävare
Hustru Kristina Wilhelmina Johansdotter1856Vinköl
Son Karl Henning Gustaf1880Sävare
Dotter Ellen Maria Olivia1882Kestad
Son Herman Edvin1884Sävare
Son Johan Adolf Georg1887Sävare
Dotter Hildur Wilhelmina1890Sävare
Son Fredrik Einar1892Sävare
Son Erik Hjalmar1895Sävare
Dotter Anna Elisabet1898Medelplana
1913-1917Anders Gust. (Karlsson) Olsson1879-07-11Lovieseholm
Hustru Amanda Elina Antoniette Mattsson1872-04-17
Son Karl Linus1898-11-24
Dotter Anna Maria Charlotta1903
Dotter Astrid Frideborg1912
1917-1939Gustaf Adolfs Johansson taxiförare1885-05-07Medelplana
Hustru Hildur Vilhelmina Gustafsson1890-03-26Sävare
Son John Ingvar 1926Forshem
Dotter Dagny Hildur1911Medelplana
1939-1969Karl Oskar Ivar Svärd1901
Hustru Rosa Margareta Stolpe1903Österplana
Son Stig
1969-ffStig Egon Lennart Storm1940Fullösa
Ej arrendatorHustru Anna Ingegerd Bister1943Österplana
Dotter Anna Lise-Lotte1961Österplana
Son Roger1965Österplana
Dotter Ann-Charlotte1969Österplana
(Besökt 211 gånger, 1 idag)