Hulegården i Medelplana

Gården till till vänster direkt efter kyrkan. Namnet Hulegården kommer troligtvis det att gården ligger som i en håla.

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om

Hulegården omtalas redan under medeltiden. Den kallas då Hullan, d.v.s. hålan efter sin belägenhet i en dal. Gården låg tidigare något längre nedanför landsvägen.

Tre boningshus ligger nu i rad vid landsvägen. Intill kyrkogårdsmuren är ett hus, som användes som förrådshus och garage. Det är byggt omkring år 1870, då det gamla kombinerad skol- och fattighuset revs. Det boningshus som ligger närmast kyrkan, byggdes 1868. Det mellersta boningshuset nyuppfördes år 1912, men tidigare fanns där ett äldre hus. Om detta berättas: Huset har ungefär under ett århundrade varit huvudbyggnad i Hulegården. Det har väl uppförts i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet. Det lär tidigare ha stått i Kållängen i Husaby och inköptes där och flyttades till Hulegården av gamle ”rörsmen” Anders Torstensson, Rörsmedsgården. Denna gård låg då intill nuvarande Hissingsgården före utflyttningen.

Att huset på Hulegården var gammalt framgick bl.a. av att dess husknutar var s.k. korsknutar. De var sedan övertäckta av bräder. Timret var liggande. Huvudingången var från landsvägen och man kom då in i en stenlagd gång, som gick tvärs över huset. Till vänster låg köket och därintill det stora vardagsrummet med öppen spis och till höger fanns två kammare med öppna spisar. En trappa upp var ett stort ”gästabudsrum” och två anda rum. Detta boningshus revs 1904 eller 1905. Så långt beskrivningen av A. H. Olsson.

Alldeles intill Hulegården låg Medelplana fattigstuga till början av 1870-talet, Johan Olsson i Hulegården anförde att detta läget var för honom och hans familj mycket otrevligt och Olsson ville att fattigstugan skulle flyttas. Han förbands sig att utan ersättning skänka mark och timmer till väggar, bjelkar och takstolar och fick i detta utbyte garantier för att ingen ny byggnad skulle uppföras på den tidigare marken där fattigstugan hade funnits.

Det nuvarande mellersta boningshuset byggdes sålunda 1912. Det kan här nämnas, att detta boningshus har flera konstnärligt utförda målningar av kyrkomålaren K.J.R. Johansson från Skövde. Han målade i Hulegården 1931 och har själv signerat sina målningar.

En arbetarbostad till Hulegården byggdes intill landsvägen år 1938. Den användes nu som sommarbostad. På Hissingsgården fanns även en smedja.

Det kan tilläggas att Hulegården hade sin egen smedja, som tillkom 1918. År 1980 har en del lagårdar rivits på Hulegården men en står ännu kvar. Man har därvid grävt gropar och lagt ned de gamla stenmurarna i marken och jämnat området. Det kan nämnas att bland stenarna hittades ett spiselöverstycket som hade följande text:

O JS OJ D Anno 1776

Källa: Artikel skriven av Bror Jansson i tidskriften Lidköpings bygden julen 1980

År boendeNamnFöddFödelseort
1880Anders Johan Ohlsson hemmansegare1838-1893Medelplana
1880Hustru Maria Lovisa Jonsdotter1843Sävare
1880Dotter Hildur Maria1873Medelplana
1880Son Gustav Viktor1875Medelplana
1880Son Axel Henning1877Medelplana
1880Dotter Anna Frideborg1879Medelplana
1883Son Johan Olof1883Medelplana
1880Piga Maria Larsdotter Bergströmm 1852Hangelösa
1880Piga Sara Svensdotter1853Österplana
1880Dräng Karl Johan Andersson1847Saleby
1880Dräng Johan Johansson1857Hangelösa
1890Piga Elina Johansdotter1863Augurum
1890Piga Anna Wilhelmina Eriksdotter1863Medelplana
1890Dräng August Johansson1868Medelplana
1890Dräng August Johansson1870Medelplana
1900Hildur Maria Ohlsson, hushållerska ogift k