Turisthotellet i Råbäck, Kinnekulle Turisthotell

Låg vid det som idag är parkering inför ett besök på Munkängarna

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om

Baron Carl Klingspor gjorde mycket för turistnäringen på sin tid och lät bygga bl.a turisthotellet i Råbäck med restaurang, utsiktstornet på Högkullen samt Råbäcks station.

Under första halvan av 1880-talet lät Carl Klingspor bygga ”Hotell Kinnekulle” på Råbäck med restaurang, denna ritades av Adrian Crispin Peterson som var en av Göteborgs mest uppburna arkitekter. Ursprungligen var hotellet uppfört enligt paviljongsystemet och bestod 1889 av fyra särskilda paviljonger. Antalet paviljonger kunde utökas i mån av behov.

Då man kom på uppkörsvägen från Råbäcks kontorsbyggnad såg man rakt framför sig restaurationspaviljongen och på vardera sidan om den en flygelpaviljong som innehöll rum för resande. Längre bort till vänster fanns en större paviljong.

Den norra, restaurangen, hade en stor inglasad veranda utmed hela framsidan, denna hade kulisskaraktär med torn och verandor mot sjösidan medan övriga sidor hade en mycket enkel utformning. Hotellbyggnaden söder om restaurangen hade en putsad bottenvåning och en öppen veranda ut med hela framsidan med balkong i övervåningen. I sina olika byggnader disponerade hotellet ett 50-tal rum för resande, utom sällskapsrum och restaurationslokaler.

De rymliga balkongerna och verandorna som erbjud sin härliga vidsträcka utsikt marknadsfördes särskilt.

Vägvisare till alla omgivningens sevärda platser tillhandahölls, skjuts med motorbåt, bilar etc.

Badhus fanns för varmbad, dusch och tillfälle till bad i Vänern erbjöds också. Gott bord och präktiga sängar, telefoner, post flera gånger dagligen, restaurant och park med elektrisk belysning marknadsfördes. Till hotellet kunde gästerna ta sig via Kinnekulle-Lidköpings järnväg som låg omedelbart intill hotellet, ett halvt dussin tåg eller flera passerad dagligen stationen omkring 1920-talet. Klingspor var den som var den drivande kraften bakom järnvägen som kom att få sin sträcka på västsidan på Kinnekulle. Råbäcks stationsbyggand uppfördes så att en avstigande hade ögonkontakt med turisthotellet. Stationsbygganden hade en utformning som avvek från standarden på banan. Huset hade rikt dekorerade gavlar, två tornförsedda hörnpaviljonger av trä mot bangården och utsirade järnräcken på taknockarna. Kvar av detta är nu endast två verandor av trä.

Carl Klingspor hade ett stort kontaktnät med kända personer runt om i landet, Selma Lagerlöf var sommaren och hösten 1901 på Råbäck och fullbordade Jerusalem I. Hon hamnade på Kinnekulle av en slump. Hennes vän Sophie Elkan hade en gång tidigare bjudit baronen på mat och därefter inviterade han de båda väninnorna till Råbäck och de tog in på turisthotellet.

Prisuppgifter från 1919 för rum och inackordering

Rum 2:00 – 3:50

Dubbelrum: från 5:00 – 6:00

Inackordering: Hel från 9:00 till högre pris, vid inackordering gällde minst en veckas bokning.

För skjuts efter särskild taxa, motorbåt, dito, risktelefoner, tidningar. Post levererades flera gånger dagligen. Varmbadhus med dusch erbjöds gästerna. Elektrisk belysning på restauranten och parken fanns.Turisthotellet var i drift framtill mitten av 1960-talet. Några år senare försökte man rädda hotellet, ett försökt att göra om det till ett besökscentrum för bl.a. universitet och högskolor. År 1977 återstod endast två av hotellets byggnader och 1982 revs byggnaden då en var i så dåligt skick.

Idag finns endast en stenmur som vittnar om det gamla turisthotellet. En skön plats som erbjuder besökarna att sitta ner med sin kaffekorg och sedan ta en promenad i Munkängen. I parken finns Emilie Högqvist paviljong som har flyttats från Stockholm då vistades i Råbäck långa tider och umgicks med adeln och de kungliga. Emelie var sångerska och dog tidigt nere i Turin.

Platsen där Turisthotellet funnits är fantastiskt än i dag kan man som besökare förstå hur Carl Klingspor tänkt när hans tankar om turistnäringen började
Källor: Bygden kring berget. Gårdarna kring Kinnekulle

Ur Strömboms bok Kinnekulle från 1889

Hotell Kinnekulle är uppfördt enligt paviljongsystemet och består då detta skrifves af fyra särskilda paviljonger, hvilket antal kommer att öka i mån af behof. Det är beläget i vestkanten af en åt vester sluttande, högländ, lummig äng eller naturlig park, bestående af många slag ädlare löfträd såsom ek, alm, lönn, ask, lind och hassel m.fl. Då man nalkas på den 300 steg långa uppkörsvägen från Råbäcks kontorsbyggnad vid nedere vägen, ser man rakt framför sig restarationspaviljongen och på hvardera sida om densamma en flygelpaviljong, innehållande rum för resande. Lägnre bort till vester finnes en större dylik. En liten rätlinig skiss visar byggnadernes och de numrerade rummens inbördes läge m.m.

Rundt omkring byggnaderna ligga blomserklädda, friska naturliga gräsmattor. Utsigten är mycket vacker och vidsträck öfver hela Kinneviken och en del Venern norr derom.

Utanför alla ingångar finnnas verandor. I bostadspaviljongerna äro tillsammans 14 rum, eraf 8 enkelrum och 3 dubbeletter, hvilka kunna rymma 20, i nödfall ända till 28 enmansbäddar. Egentligen är dock hvarje rum beräknadt för blott 1 gäst. Rummen äro små men beqväma och relativt höga; utom dubletterna har hvart och ett sin särskilda ingång; huru ingångarne äro förlagda synes af skissen härnedan. Dubletterna som alla finnas i den bortersta paviljongen, kunna hållas skilda från hvarandra, men två af dem kunna och förenas genom öppnandet af en dörr mellan de inre rummen, hvarigenom man åstadkommer en liten sammanhängande våning af 4 rum. Bäddarne äro goda, rymliga beqväma, i alla ypperliga, väggar och tak panelade, fönstren försedda med tjocka, rikt draperade gardiner och gröna rullgardiner. Prisen för logis är följande:

Enkelrum n:is 1 och 2 med 1 säng kr. 1:50

Enkelrum n:is 3, 4, 5, 6. 7 och 8 med 1 säng kr. 1:25 med 2 sängar kr. 2:00

Dubletterna n:is 9, 10 och 11

Med 1 säng kr. 2:00 med 2 sängar kr. 3:00.

Dessa pris omfatta äfven ljus, uppassning och städning men däremot icke borstning, som betalas särskildt, vanligen med 25 öre pr dag.

Hotellets restauration är god, till och med utmärkt och prisen ungefär desamma som å hotellrestauranterna i Skara och Lidköping. Spirituosa serveras icke, men väl viner och maltdrycker, dock endast tillsammans med mat. Mera anspråkslösa måltider, dock alltid med god mata, serveras ytterst billigt, hvilket vi vilja särskildt påpeka. År 1888 förestås restaurationen härstädes af fröken Sofia Bergström från Lidköping. Till följe af telefon- samt daglig ångbåtsförbindelse med sistnämnde stad kan restaurationen icke gerna blifva utsatt för brist på färska köttvaror eller andra behöfliga reqvisita..

Skjuts med goda hästar och beqväma åkdon till alla platser på och invid Kinnekulle erhålles när so helst vid tillsägelse derom. Priset för åkning synes af anslag å hotellet. Telefon finns tillgäånglig i den närbelägna kontorsbyggnadnen.

 

Vid längre tids vistelse kan man inackordera sig å hotellets resauration, hvarigenom lefnadskostnaden blir särdeles billig.

Råbäck6 à8 minuter
Råbäck hamn20 à 25 ”
Hellekis15 à20 ”
Hellekis hamn25 à30 ”
Hönsäter45 à55 ”
Hönsäters hamn65 à75 ”
Gössäters station landsvägen90 à115 ”
” gångväg öfver Högkullen115 à145 ”
Mörkeklef (ca 870 steg)10 à12 ”
Lukastorp35 à40 ”
Drottningsstenen60 à70 "
Medelplana kyrka60 à70 ”
Vesterplana kyrka90 à100 ”
Kullatorp50 à60 ”
(Besökt 1 465 gånger, 1 idag)