Pepparkakshuset, Kråkebo (Storkebo) i Medelplana

Sista huset på höger sida från Medelplana strax innan man svänger ner Hällekis

Karta

Bildgalleri

  • Pepparkakshuset, Kråkebo (Storkebo) i Medelplana
  • Pepparkakshuset, Kråkebo (Storkebo) i Medelplana wenfr 2007
  • storkebo, peppekakshuset

Om

En kommitté hade bildats 1907 för ordnande av gemensam barnmorska för socknarna Österplana, Medelplana och Västerplana. Efter många funderingar kom man till att bostaden för denna borde läggas i närheten av Hönsäter, där större delen av befolkningen bodde. Kommittérande vände sig därför till Hellekisbolaget med anhållan att bolaget ville uppföra en lämplig bostadsbyggnad vid skogvaktarebostället Kråkelund. Styrelsen beslöt att uppföra en dylik byggnad där under nästa år. Byggnaden skulle kallas Kråkebo men folkhumorn förnekade sig inte, när den ändrade namnet till ”Storkebo”. Den sista barnmorskan, fru Aronsson, flyttade 1936 och då blev bostaden upplåten åt en förman vid fabriken

Carl och Judit Aronsson i Pepparkakshuset
Judit föddes 1881 i Saleby. Hon var den yngsta av 14 barn till Alexander och Maria Lexén. 1905 började hon sin utbildning i Göteborg till barnmorska och blev utexaminerad 1907. Hon fick då tjänst på Kinnekulle och fick bostad i Forshem. Hon flyttade senare till ett hus ovanför Hönsäters kapell. Hon kallade det ”Pepparkakshuset” (Kråkebo). Det skulle då ha varit brunfärgat. Det är nu rödmålat. Judit hade redan tidigare haft sällskap med Carl Aronsson från Vinninga, men det dröjde ända till 1924 innan de gifte sig. Anledningen var att Judit under åren närmast innan dess hade vårdat sin gamla mor och en äldre bror hos sig.

Carl flyttade till Judit efter giftermålet. Han hade del i en gård i Vinniga och företog många resor dit med sin motorcykel.

På Kullen sålde han cyklar. När Judit gick i pension 1935 flyttade de till ett hus, som de låtit bygga på ägorna, som tillhörde hans fädernegård. Dit kom Berit Boman som fosterbarn som femåring 1938, tant Judit var då 57 år och Carl 63.

Tant Judit berättade mycket om sin tid på Kullen. Då och även senare i Vinniga kom folk till henne och bad om hjälp mot sina krämpor. Om det inte var fråga om större blessyrer, kunde hon sy igen såret Farbror Carl sade ofta-” jag tror jag ska ta mej ena vänna te Köen”. Sen körde han iväg med sin HD med sidvagn, sina cykelaffärer fortsatte han med även under efter flyttningen.

Carl avled 1948 och Judit 1974,73 respektive 93 år gamla.

Pepparkakshuset med uthuset, där Carl hade sin cykelverkstad

Källa: Uppgifterna lämnade till Kinnekulle hembygdsföreningen 2005-11-05 av: Berit Björkman, i Falkenberg.

(Besökt 97 gånger, 1 idag)