Storegården i Västerplana

Den första gården ligger på vänster sida från Lidköping, gården med den fantastiska utsikten över Kinneviken, den vackraste utsikten över viken enligt många. I Jordeboken från år 1572 finns Storegården nämnd, men det är gårdens historia är oklar. Till Storegården hör stora markområden och är troligtvis en av de större gårdarna i byn

Karta

Bildgalleri

 • Allan Gustavsson Skötte det ekonomiska, kornas mjölkning och väderman
 • Allan och Frida
 • Allan och Frida, foto: Freddie Wendin 1987
 • Bild 3616Gustavssons Storegården Gerda, Birgit, Edit med Gullbritt, Sigrid, Dagmar och Margit
 • Brevkort från Wicktor till Gerda
 • Familjen Gustavsson Storegården Väterplana, Gerda, Sven, Edit, Allan, Folke, och Viktor Gustavsson, foto: 1923
 • Frida o Allan, foto: Freddie Wendin 1984
 • Frida Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 1990
 • Gerda Gustavsson
 • Gertrud Alfrida Gustafsson
 • Gustav och Charlotta Johansson
 • Slädtur Storegården i Västerplana. Sven Gittan och Frida, foto: Freddie Wendin 1989
 • Storegården Allan och Sven Gustavsson, foto: Freddie Wendin 1982
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana Frida, foto Freddie Wendin 1990
 • Storegården i Västerplana, Birgit Gustavsson Wendin
 • Storegården i Västerplana, Birgit, Folke, Dagmar, Allan, Sigrid, Edit, Sven och Margit Gustavsson, begravning av Gerda Gustavsson, foto: 1959
 • Storegården i Västerplana, Birgitta, Frida Freddie, foto: 1983
 • Storegården i Västerplana, Ellen, Charlotta, Hilmer, Viktor, Gustav och Elis
 • Storegården i Västerplana, Ellen, Gustav, Charlotta, Viktor och Elis
 • Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 1975
 • Västerplana Kyrka Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 2001
  Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 2001
 • Storegården i Västerplana, Vicktor och Gerda Gustavsson
 • Storegården Västerplana
 • Storegården Västerplana
 • Storegården Västerplana
 • Storegården Västerplana Orsten
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, Hjördis Bengtsson och Hushållningssällskapet på besök, foto: Freddie Wendin
 • Storegården Västerplana, Margit, Sigrid, Edit, Birgit, Dagma r, Allan, Sven, Folke, Gerda oc h Viktor Gustavsson , foto Anders Karlsson 1934
 • Sven Gustafsson, foto: Freddie Wendin 1976
 • Sven Gustavsson, foto: Freddie Wendin 1985
 • Sven Rudolf Gustafsson Skötte djuren med stor omsorg, inbiten cyklist och väderman
 • Västerplana Storegården Foto: Anders Karlsson 1934

Om

Allan och Sven var väderobservatörer åt F7 på Såtenäs, detta skötte de prickfritt under 27 år. På Svens begravning hedrades han genom en överflygning av ett antal plan från flygflottiljen.
Bröderna levde på jordbruket och levererade högklassig mjölk som uppmärksammades.
Sven var känd som “djurens vän” och en ivrig motionär bl.a. cyklade han ett stort antal Vätternrundor, vissa gånger tog han sig till och från tävlingen på cykel. När vädret var som sämst vem såg man då på cykel, jo Sven.
Allan var den av bröderna som hade det ekonomiska sinnet och hade kunskaper i aktiehandel.

Bröderna levde enkel på gården utan vatten och avlopp men var de första som skaffade sig TV under 1958. Allan var den sista åretruntboende på gården och han dog julen 1999.

Tre bondegenerationer på Storegården i Västerplana
Sven Svensson far fick år 1793 fastebrev på Storegården. Han hade ärvt 1/5 och köpt 4/5 av släktingarna. Sven står också som ägare till Storegården på de storskifteshandlingar som utfördes år 1794-95 och han var gift Lena Håkansdotter från Skattegården Sil.Släktkärlek var inte alltid så stor och år 1796 hade Sven Svensson på sin hustrus och sina omyndiga svågrars och svägerskors vägnar instämt en annan svåger, Lars Ahlenius, vilken köpt svärföräldrarnas gård. Den 19 juni 1797 var det Svens tur att stå som svarande inför tinget i Enebacken. Han var instämd med Lars Bengtsson i Bergsgården Sil som var förmyndare för Svens omyndiga svågrar och svägerskor. Det yrkades att Sven skulle återbära 33 Rdr och 16 skilling som hans hustru Lena i livstiden fått av sin avlidne far i hemgift. Den 1 april 1797 finns uppgjord en förteckning över vad Lena fick som hemgift när hon gifte sig med Sven. Visserligen hade de vid denna tid varit gifta länge, men det torde vara med anledning av arvsbråket som denna förteckning blivit gjord. Det framgår att Lena tycks ha kommit från ett rätt burget hem då hon kunde få så mycket i hemgift fast hon hade fyra eller fem syskon.
Sven och Lena hade fyra barn, sönerna Erik och Sven samt döttrarna Maria och Britta. Den första blev 1809 gift med bonden Anders Svensson i Olof Olofsgården och Britta gifte sig med Pehr Jonsson i Stenhuggaregården. Döttrarna fick med sig ordenliga hemgifter i äktenskapen.
Sven Svensson dog den 14 maj 1824 och bouppteckningen efter honom gjordes av klockaren i Medelplana, Eric Gustafsson. Bonden Sven Svensson lämnade tydligen ett efter dåtida förhållanden välförsett bo efter sig och den digra bouppteckningen upptar 266 poster, men han hade inget på ”kistbotten”.

Andra generationen
Bröderna Erik och Sven Svensson övertog jordbruket efter fadern och köpte av sina svågrar de arvslotter i gården, som tillföll deras hustrur, för 800 Rdr Riksg.
Meningen var att änkan skulle bo hos sönerna, men svågrarna var försiktiga karlar och de kände sina hustrurs bröder. I köpekontraktet är därför inrymd en paragraf som säger noggrant vad modern skulle ha om hon valde att flytta eller inte fick bo kvar hos sönerna.
Det var klockaren i Medelplana som ”författat” det väl hopkomna och redigt skrivna kontraktet.
Åren rulla vidare och bröderna sköter sitt gemensamma jordbruk några år. Modern sköter deras hushåll.

Erik gifte sig och 1832 köpte han av sin svärfar dennes gård i Nattorp, Skånings Åsaka och flyttad dit. Samma år antog Sven sin svåger Anders Svensson till torpare, de skulle ha jord till 2½ tunnas utsäde och den stuga de tillhandlat sig fick de sätta upp på Storgårdens mark vid gränsen, stuga torde ha stått vid Tån. På detta sätt försäkrade sig Sven om en arbetare. Redan i december samma år dog Anders.
Det stod inte rätt till med Sven, han Sven blev med åren ansedd såsom ”mindre vetande” och det blev troligen allt sämre så att han inte kunde sköta gården eller hade någon reda i sitt handlingssätt.
Provinsialläkare John Axell Huss besökte Västerplana för att undersöka hur det stod till med Sven, men han var inte hemma denna dag, den 22 december 1834, utan han blev kallad att inställa sig för läkaren i Mariestad för att undergå undersökning. Hur saken avlöpte känna vi inte till men ett brev från svågern Pehr Jonsson till Erik Svensson i Nattorp visar att ställningen håller på att bli alldeles ohållbar. Här har Pehr talat rent ut med sin svåger, sagt honom sin ärliga mening.

Ställningen var kritisk för Sven som hade skulder på omkring 1200, bland annat till en herr baron och en högvälborne herr greve. Vad slags mynt det gällde är inte angivet, gällde det Rdr så var det ett betydande belopp, men det kan också vara daler, vilken myntsort ännu vid denna tid med förkärlek användes av allmogen och då blir det en väsentlig skillnad. Det räknades med sex daler per riksdaler. 1834 blev Sven satt under förmyndare och härtill utsågs brodern Eric. Gården sköttes ännu en tid av modern och Sven men utarrenderades sedan till en Anders Andersson.

Brodern Eric återvände till Storegården, troligen 1843 och 1851 är han åter inför rätten. Det hade uppstått missnöje med Erics sätt att sköta förmyndarskapet och prosten Odhner jämte ett par andra personer hade i stället föreslagit Anders Jaensson i Skattegården till förmyndare för Sven. Eric hade inte lämnat redovisning för sin syssla som förmyndare. År 1852 var Eric åter instämd inför rätten. Han hade lämnat den fordrade redovisningen, men varken förmyndaren eller släktingarna var nöjda med den. Det visade sig att Eric skulle ha en fordran på 463 Rdr 6 skill. och 2 runstycken och detta kunde inte käranden förstå att omkostnaderna för ”mindre vetande drängen Sven Svensson” skulle kunna bli så stora det borde varit överskott.

Sven dog 1855 och det blev slut på hans lidande. De senaste 25-30 åren av hans liv var säkert en enda lång räcka av bekymmer för honom och hans anhöriga. Hans samtida ansåg honom för elak mer än som sjuk, men man för ta hänsyn till den tidens syn på sinnesjuka, den var en helt annan än våra dagars mera humana.

Eric köpte nu de övriga släktingarnas del i Storegården, som de fick i arv efter Sven. År1860 dog också Eric och lämnade gården till sen efterlevande hustru Lena Andersdotter och sina tre söner Pehr Johan, Carl och Gustav. Bouppteckningen visade i tillgångar 2 460 Rdr och i skulder 1 732 Rdr . Boet skiftades inte utan Lena styrde och ställde med fast hand för den.

Tredje generationen
Lena Andersdotter hade framgång i sina strävande att bringa ordning och reda i gårdens skötsel och hon bör ha varit ett s.k. rivande fruntimmer. Bouppteckningen vid hennes bortgång 1871 visade i tillgångar 7 101 Rdr Rmt och i skulder 1 996 Rdr.

Carl och Gustav Ericssöner styrde alltså nu på egen hand Storegårdens öde. Som det ofta kan gå när en kraftfull mor styr med sina vuxna söner gick det även här, sönerna kom sig inte för att gifta sig utan levde som ungkarlar hela sitt liv. Och med tiden kanske de blev lite egna av sig. De gick bort omkring 1920-talet. Carl skänkte på sin tid medel till inköp av en orgel till Västerplana kyrka. Samma släkt hade sålunda levat och verkat på denna gård minst 170 år tills den nu utslocknade.

Gården ligger där fortfarande inbäddad i lummig grönska från frodiga lövträd och med samma granna utsikt över Kinneviken. Det tidigare boningshuset kan ha legat i hagen ovanför svinhuset, där finns ännu rester av stenhällar och källaren finns kvar. När mejeriet på andra sidan vägen byggdes användes del av bostadshuset från Storegården och är sedan andra våningen på mejeriet.

Storegården ägdes 1/3 av Sven Jonsson i Possagården i Källby, därefter köpte Johan Andersson (Rikeman) år 1893 gården, Johan och Johanna kom då från Brogården i Källby tillsammans med sin piga Fredrika Andersdotter och dräng Karl Andersson. Johan och Johanna bor på gården tills de byggt färdigt sin nya moderna bostad på Nedre Storegården och flyttar dit år 1903.

Häststallet som inrymde nio stallplatser hämtades från Kållandsö och fraktades över sjön i början av 1900-talet.

Gustav och Charlotta Johansson med fyra av sina barn Viktor, Hilmer, Elis och Ellen (släkt till Johanna) från Östentorp i Örslösa, kommer på uppmaning av Johan och Johanna år 1904 och får sköta gården. Viktor och Hilmer planterade den stora hängasken framför bostadshuset, när ”Rikeman” fick höra om trädet beställde han den ställning av stål som finns under trädet. Under trädet finns ett bord runt stammen samt bänkar detta hörde ihop med stålställningen. Hängasken är som en berså att sitta och dricka kaffe i under heta sommardagar. Under första världskriget installerades elektricitet i boningshuset.

När Johan avlidit flyttade Charlotta och Gustav till Nedre Storegården och skötte om Johanna och får då 1000 kronor per år för omvårdnaden av henne. Sönerna Viktor och Hilmer fortsätter att driva Storegården .
Viktor gifte sig med Gerda Lundberg, dotter till Soffi och Alfred Lundberg som hade handelsboden och Hilmer gifte sig med Hildegard. Båda bröderna bor med sina familjer tillsammans på gården. Hilmer med familj flyttar därefter till Backgården i Götene.

Efter Johannas död år 1926 flyttar Charlotta och Gustav flyttar tillbaka till Östentorp i Örslösa och bor i en lägenhet hos en av deras barn, här levde paret kvar till deras bortgång i början av 1930-talet.
När både Rikeman (Johan Andersson) och hans hustru Johanna avlidit skulle Storegården/kalkgruvan och mejeriet säljas. Viktor Gustafsson lade ett bud på 27 000 kronor på Storegården, Holm på kalkgruvan och mejeristen på mejeriet.

Karlström som var förvaltare på Råbäck uppmanade Viktor att sluta bjuda över och Viktor skulle då få arrendera Storegården,. Karlström sa: ”jag har fullmakt på 70 000 kronor från greven, det blir bäst så”.

Viktor levde med Gerda på gården och fick åtta barn, år 1938 avlider Viktor och Gerda står ensam med sin stora familj. Två av sönerna, Allan och Sven blir de som tar över skötsel av gården. Sven var personen som kunde ”tala” med djur och på gården fanns upp till nio hästar, kor, även tjurar och höns mm. Bröderna fick ofta utmärkelser för sin fina kvalitet på mjölken som levererades till mejeriet trots att de sakande all bekvämlighet.

Allan var den som fördelade arbetet och skötte ekonomin. Bostadshuset var omodernt och bröderna levde hela sitt liv utan framdraget vatten skötte både hushåll och lantbruket.

Bröderna var de första i byn som hade telefon på 1940-talet. Telefonnumret till Storegården slutade på 48, detta svarade Alla med i alla år när någon ringde till honom. År 1958 skaffade sig bröderna tv, den första på Kinnekulle. Masten som var extremt hög sågs vida kring och tog in tv-signalerna från masten i Bäckefors på andra sidan Vänern.
Sven och Allan skötte väderobservationerna på Kinnekulle till Såtenäs, detta skötte bröderna prickfritt under 27 år flera gånger per dygn. Sven var känd i bygden för att fara runt på sin cykel, vid tillfällen då väderleksrapporten skulle lämnas till Såtenäs och kommunikationen över telefonen inte fungerade tog Sven cykeln till Såtenäs och lämnade rapporten, tilläggas skall att det var oväder, men detta hindrade inte honom.
Sven blev en cykelprofil i bygden – Vätternrundan på ca 30 mil cyklade Sven många gånger Han tog sig även till och från tävlingen på cykel detta gjorde att det blev ytterligare några mil för honom.

Sven gick bort år 1994 och Allan gick bort julen år 1999, gården hade då nästan varit i släktens Gustavssons arrende under 100 år. Under nästan ett år stod gården tom utan arrendator. För närvarande är gården åter i Gustafssons arrende en dotterson till Gerda och Viktor har huset som ett sommarhus.

Anekdoter från gården
Svar på tal
Folke en av sönerna till Viktor och Gerda som var i 10-12 års ålder och ganska kraftig , vägde upp mot 90 kg. En gång när han mötte Tyskés Ida sa hon:
-Ä dä ente jobbit att vara så kraftiger?
Då svarade Folke:
-Ente för mäk men för alla andra

Hembränning
Någon gång före 1920 en kväll i Västerplana var ett par pojkar på hemväg och fick se att det lyste i smedjan nedanför Storegården. Nyfikna gick de dit och tittar in finner fjärdingsman i Medelplana jämte mejeristen och bonden mittemot honom boende, helt upptagna av att i tur och ordning få sina glas fyllda ur destilleringsapparaten, pojkarna fick också ett glas var. Klockan närma sig tolv så ingen inspektion var att vänta och då lokala myndigheten var med gick det förmodligen bra. Fjärdingsman i Västerplana sov nog i sin säng, och även om han vetat om det, så är nog grannsämjan mer värd!

Det var Fjärdingsman i Medelplana, Ernst i Stenhuggaregården och Viktor i Storegården och mejeristen. Fjärdingsman i Västerplana var Johan Bengtsson så länge till det övergick i polisdistrikt.

Materialet är sammanställt av Lena Brodin o Freddie Wendin

År boendeNamnFöddFödelseort
1890-1900Karl Eriksson, hemmansegare1834Västerplana
1890-1900Gustaf Eriksson, hemmansegare1837Västerplana
1890-1900Anna Svensdotter piga1837Skånings-Åsaka
1890-1900Per-Johan Johansson, arbetare1843Husaby
18901900Anna Stina Magnidotter, hustru1845Ova
1890Dotter Anna Charlotta1877-1948Västerplana
1900-1904Johan Andersson, godsägare1846-1910Sunnersberg
Hustru, Johanna Larsdotter1836-1926Sunnersberg
Fredrika Charlotta Andersdotter, piga1852-1920Sunnersberg
1904Gustav Johansson1847-1931Söne
Hustru, Charlotta 1851-1934Örslösa
Dotter, Ellen1879Örslösa
1904Sonen, Victor Gideon1884-1938Örslösa
Sonen Johan Hilmer1890-1960Örslösa
Sonen Elis1894-1952Örslösa
-1938Viktor Gidon Gustafsson1884-1938Örslösa
1912-1956Hustru Gertrud Gerda Afrida Lundberg1885-1959Västerplana
1914-1999Son Fred Allan Gustavsson1914-1999Västerplana
1916Dotter Edit Viktoria1916-2011Västerplana
1919Son Nils Gustav Folke1919-2003Västerplana
1921-1994Son Rudolf Sven1921-1994Västerplana
1924Dotter Margit Ingrid Alice1924Västerplana
1927Dotter Dagmar Astrid Sofia1927Västerplana
1930Dotter Gunborg Birgit Ingegerd1930Västerplana
1931Dotter Sigrid Ragnhild Hortense1931-2016Västerplana
1914-1999Alla Fred Gustavsson, arrendator ogift bror1914-1999Västerplana
1921-1994Sven Rudolf Gustavsson, arrendator ogift bror1921-1994Västerplana
(Besökt 262 gånger, 1 idag)