Storegården i Västerplana

Den första gården ligger på vänster sida från Lidköping, gården med den fantastiska utsikten över Kinneviken, den vackraste utsikten över viken enligt många. I Jordeboken från år 1572 finns Storegården nämnd, men det är gårdens historia är oklar. Till Storegården hör stora markområden och är troligtvis en av de större gårdarna i byn

Karta

Bildgalleri

 • Allan Gustavsson Skötte det ekonomiska, kornas mjölkning och väderman
 • Allan och Frida
 • Allan och Frida, foto: Freddie Wendin 1987
 • Bild 3616Gustavssons Storegården Gerda, Birgit, Edit med Gullbritt, Sigrid, Dagmar och Margit
 • Brevkort från Wicktor till Gerda
 • Familjen Gustavsson Storegården Väterplana, Gerda, Sven, Edit, Allan, Folke, och Viktor Gustavsson, foto: 1923
 • Frida o Allan, foto: Freddie Wendin 1984
 • Frida Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 1990
 • Gerda Gustavsson
 • Gertrud Alfrida Gustafsson
 • Gustav och Charlotta Johansson
 • Slädtur Storegården i Västerplana. Sven Gittan och Frida, foto: Freddie Wendin 1989
 • Storegården Allan och Sven Gustavsson, foto: Freddie Wendin 1982
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana
 • Storegården i Västerplana Frida, foto Freddie Wendin 1990
 • Storegården i Västerplana, Birgit Gustavsson Wendin
 • Storegården i Västerplana, Birgit, Folke, Dagmar, Allan, Sigrid, Edit, Sven och Margit Gustavsson, begravning av Gerda Gustavsson, foto: 1959
 • Storegården i Västerplana, Birgitta, Frida Freddie, foto: 1983
 • Storegården i Västerplana, Ellen, Charlotta, Hilmer, Viktor, Gustav och Elis
 • Storegården i Västerplana, Ellen, Gustav, Charlotta, Viktor och Elis
 • Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 1975
 • Västerplana Kyrka Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 2001
  Storegården i Västerplana, foto: Freddie Wendin 2001
 • Storegården i Västerplana, Vicktor och Gerda Gustavsson
 • Storegården Västerplana
 • Storegården Västerplana
 • Storegården Västerplana
 • Storegården Västerplana Orsten
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, foto: Freddie Wendin 2000
 • Storegården Västerplana, Hjördis Bengtsson och Hushållningssällskapet på besök, foto: Freddie Wendin
 • Storegården Västerplana, Margit, Sigrid, Edit, Birgit, Dagma r, Allan, Sven, Folke, Gerda oc h Viktor Gustavsson , foto Anders Karlsson 1934
 • Sven Gustafsson, foto: Freddie Wendin 1976
 • Sven Gustavsson, foto: Freddie Wendin 1985
 • Sven Rudolf Gustafsson Skötte djuren med stor omsorg, inbiten cyklist och väderman
 • Västerplana Storegården Foto: Anders Karlsson 1934

Om

Allan och Sven var väderobservatörer åt F7 på Såtenäs, detta skötte de prickfritt under 27 år. På Svens begravning hedrades han genom en överflygning av ett antal plan från flygflottiljen.
Bröderna levde på jordbruket och levererade högklassig mjölk som uppmärksammades.
Sven var känd som “djurens vän” och en ivrig motionär bl.a. cyklade han ett stort antal Vätternrundor, vissa gånger tog han sig till och från tävlingen på cykel. När vädret var som sämst vem såg man då på cykel, jo Sven.
Allan var den av bröderna som hade det ekonomiska sinnet och hade kunskaper i aktiehandel.

Bröderna levde enkel på gården utan vatten och avlopp men var de första som skaffade sig TV under 1958. Allan var den sista åretruntboende på gården och han dog julen 1999.

Tre bondegenerationer på Storegården i Västerplana
Sven Svensson far fick år 1793 fastebrev på Storegården. Han hade ärvt 1/5 och köpt 4/5 av släktingarna. Sven står också som ägare till Storegården på de storskifteshandlingar som utfördes år 1794-95 och han var gift Lena Håkansdotter från Skattegården Sil.Släktkärlek var inte alltid så stor och år 1796 hade Sven Svensson på sin hustrus och sina omyndiga svågrars och svägerskors vägnar instämt en annan svåger, Lars Ahlenius, vilken köpt svärföräldrarnas gård. Den 19 juni 1797 var det Svens tur att stå som svarande inför tinget i Enebacken. Han var instämd med Lars Bengtsson i Bergsgården Sil som var förmyndare för Svens omyndiga svågrar och svägerskor. Det yrkades att Sven skulle återbära 33 Rdr och 16 skilling som hans hustru Lena i livstiden fått av sin avlidne far i hemgift. Den 1 april 1797 finns uppgjord en förteckning över vad Lena fick som hemgift när hon gifte sig med Sven. Visserligen hade de vid denna tid varit gifta länge, men det torde vara med anledning av arvsbråket som denna förteckning blivit gjord. Det framgår att Lena tycks ha kommit från ett rätt burget hem då hon kunde få så mycket i hemgift fast hon hade fyra eller fem syskon.
Sven och Lena hade fyra barn, sönerna Erik och Sven samt döttrarna Maria och Britta. Den första blev 1809 gift med bonden Anders Svensson i Olof Olofsgården och Britta gifte sig med Pehr Jonsson i Stenhuggaregården. Döttrarna fick med sig ordenliga hemgifter i äktenskapen.
Sven Svensson dog den 14 maj 1824 och bouppteckningen efter honom gjordes av klockaren i Medelplana, Eric Gustafsson. Bonden Sven Svensson lämnade tydligen ett efter dåtida förhållanden välförsett bo efter sig och den digra bouppteckningen upptar 266 poster, men han hade inget på ”kistbotten”.

Andra generationen
Bröderna Erik och Sven Svensson övertog jordbruket efter fadern och köpte av sina svågrar de arvslotter i gården, som tillföll deras hustrur, för 800 Rdr Riksg.
Meningen var att änkan skulle bo hos sönerna, men svågrarna var försiktiga karlar och de kände sina hustrurs bröder. I köpekontraktet är därför inrymd en paragraf som säger noggrant vad modern skulle ha om hon valde att flytta eller inte fick bo kvar hos sönerna.
Det var klockaren i Medelplana som ”författat” det väl hopkomna och redigt skrivna kontraktet.
Åren rulla vidare och bröderna sköter sitt gemensamma jordbruk några år. Modern sköter deras hushåll.

Erik gifte sig och 1832 köpte han av sin svärfar den