Bild 3122

Kinnekulle

Västerplana

Storegården

Allan Gustavsson 19140503-19991225

Allan föddes på Storegården och levde här till sin död. Brukade gården efter faderns död med sin broder Sven. Allan och Sven arrenderade gården, de hade som extraarbete att rapportera väder till Såtenäs. Rapporterna skulle in vid flera tillfällen under dygnet. Arbetet pågick prickfritt under de 25 åren som arbetet varade. Bröderna bodde på gården som saknade både vatten och avlopp.

(Besökt 1 gånger, 1 idag)