Nedre Storegården -Pintel- i Västerplana

Gården ligger på höger sidan när man kommer från Lidköpingshållet och är andra byggnaden, den var klar för inflyttning 1903, första byggnaden på platsen uppfördes 1750. Nuvarande byggnad totalrenoverades och byggdes ut och var klar 2014

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om

Johan Andersson föddes den 2 januari 1846 död 1910. Johannes (Johan) Andersson var fästfolk med Fredrika Charlotta Anderdotter (Fika) född år 1852 men gifte 1876-10-06 sig med Johanna Larsdotter född 1836 från Stensholmen. Johannas far Lars Olofsson född 1798 och mord Maria Nilsdotter född 1799.

Johanna Larsdotter föddes 11 november 1836 död 1926 Både Johan och Johanna kom från Sunnerbergs socken.

Johanna var tio år äldre än Johan, storvuxen kvinna. Johan kände Johannas bror och tillsammans gjorde de upp att Johannas bror skulle gifta sig med Johans syster Emma och Johan gifta sig med Johanna. Ryktet säger att Johan hade föreslaget detta till Johannas bror och sagt ”om du tar min syster Emma så tar jag Johanna så är vi bergade båda ”.

Paret flyttade till Tholsjö Sunnerberga gård, Sunnbergs socken efter giftermålet och har då med Johannes mor Bolla Jonsdotter född 1818-11-13, då hon året 1875 blivit änka efter Anders Johansson född 1809-01-19 och död 1875-04-15. Flyttar sedan från Sunnerbergs socken 1881 till Källby där Johan arbetar som dräng.År 1882 bor de på Brogården i Källby nu är även pigan Fika med. I Källby bor de till 1888 och därefter flyttar till de Storegården i Västerplana.

Johanna hade med sig som hemgift egendomarna Lindholmen, 2/3 av Traneberg och Fahlu Ladugård, genom Johans flitiga arbete och stora ekonomiska kunskap utökades parets förmögenhet. Johan blev kallad ”Rikeman” och i kyrkböckerna finns han även nämnd som ”kapitalist”

Johannas syster Kristina gift med Johan Ryd efter hans död ärvde Kristina och hennes son Emil Ryd Traneberg som den 24 oktober 1918 såldes till AB Jönköpings- och Katrinefors skogar. Emil flyttade till Stockholm där han köpte ett helt bostadskvarter. Byggmästare Lundqvist lurar av Emil hela sin förmögenhet.

Johan ledde brandsläckningen av Västerplana kyrka den 9 augusti 1902 då blixten slog ner i kyrktornet, p.g.a. den raska insatsen räddades kyrkan. Vid detta tillfälle sa Johan till Hammars August att hjälpa till, han fick då till svar:”det kan ente jag” då svarade Johan August ”Alltid frusen mark för lata svin”.

När någon förgått sig kallades skolrådets ordförande att komma och ge bestraffning ”I huggormars avföda” hördes från den s.k. rikemans mun, det var Andersson i Nedre Storegården Västerplana som var ordförande. Han avled 1910. (enl noteingar av Märta Bengtsson Tyskagården)

När Johan och Johanna inte längre klarar av att driva Storegården bygger de sitt nya boningshus Nedre Storegården flyttar in där 1903 och kallar på Johannas släktingar på Östentorp. I Lidköping köpte Johan smakråd för att inreda den nya bostaden.

Charlotta och Gustav Johansson boende i Östentorp i Örslösa kommer 1903 upp till Västerplana med deras barn Viktor, Hilmer, Elis och Ellen Gustafsson. Familjen flyttade in i Storegården. Viktor gifte sig med Gerda Lundberg dotter till handlaren Sofia Lundberg, Hilmer Gustafsson gifte sig med Hildegard, Ellen gifte sig med Malkolm Johansson Skattegården/Gästgivaregården. Charlotta var en rask liten gumma ett av hennes uttryck var “Tag en sup så går det över – men det ska vara vitpeppar i”

Enligt kyrkböckerna står det att Johan dog 1910 av blodförgiftning, men historien säger att han konsumerade stora mängder sprit, vilket blev hans öde. Efter Johans död skötte Charlotta och Gustav Johansson om Johanna de sista åren av hennes liv, de flyttade ner till Nedre Storegården och fick 1 000 kronor/år för omvårdnaden av Johanna mm paret återvände till Östentorp, Örslösa några år innan de dog.

Johan och Johanna förblev barnlösa och inga bröstarvingar, detta gjorde att de skrev testamente 1906 och donerade kvarlåtenskapen till Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Johanna levde kvar i orubbat bo i 16 år efter makes bortgång, hon bodde då i Nedre Storegården. Pigan Fika (Fredrika Charlotta Andersdotter) testamenterades 4 000 kronor efter Johan och Johannas bortgång och fick även bo kvar i lägenheten resten av sitt liv utan kostnad för hyra, men hon dog i cancer tidigt efter Johans död.

Efter Johannas bortgång ifrågasattes donationen till Skaraborgs Läns Hushållningssällskap av Johannas släktingar och det blev domstolsförhandlingar. Tvisten kom att kosta 39 000 kronor

Bouppteckning
År 1910 den 8 april förrättades af undertecknade på vederbörandes begäran uppteckning af kvarlåtenskap efter den den 16 sistlidne mars aflidne godsägare Johan Andersson i Storegården Vesterplana, Kinnehärad, hvilken efterlämnat så som arfvingar

Hustru Johanna Larsdotter samt

Bröderna Viktor Andersson i Hansagården Sunnersberg och Karl Andersson i Skattegården Husaby och systern Inga-Maria Andersdotter gift med hemmansägare Klas Andersson i Gudmund Larsgården Råda alla myndiga och vid förrättningen närvarande.

Boet uppgafs af enkan med biträde af sin trotjännarinna Fredrika Charlotta Andersdotter, hvilka upmanades att allt riktigt uppgifva.

Åtkomshandlingar till fastigigheterna Lindholmen med Falu Ladugård 2 mantal frälse säteri Strö socken, Kållands härad samt 2/3 mantal Storegården Västerplana, Kinne härad företeddes så ock afskrift af ett mellan makarna den 2 september 1906 upprättat sk inbördes testamente hvari bland annat stadgats, att den af makarna som öfverlefver den andre skall utan intrång af någon annan, med full äganderätt besitta deras gemensamma egendom, fastighet som lösegendom.

Enkan kunde emellertid ej uppgifva var testamentet i original förvarades. Å den ovidimerade afskriften fanns antecknat, att testamentet inneslutits i ett konvolut, som med testamentesvittnenas sigill förseglats, samt att vittnena för dödsfalls skulle blifvit på af lagd avhörd.

Då vidare ej var att anteckna företogs uppteckningen och värderingen af kvarlåtenskapen på sätt här efterföljer:

Johannes (Johan) hade tre syskon:
Viktor född 1853-12-24
Ina Maja 1856-01-05
Karl 1859-01-22
Johanna hade sju syskon
Inga Maria 1824-10-30 född på Höijen Skalunda
Kerstin 1826-11-26 född på Höijen Skalunda hon var dövstum
Anders 1823-10-02 född på Höijen Skalunda
Johannes 1829-12-05 född på Utbogården Tolsjö
Cristina 1832-02-15 född på Utbogården, gift med Rhyd
Olaus 1834-02-28 född på Utbogården
Johanna 1836-11-04 född på Utbogården, gifterm 1875, död 1926
Anders 1841-04-13 född på Utbogården, död 1848 i

Bouppteckning
År 1910 den 8 april förrättades af undertecknade på vederbörandes begäran uppteckning af kvarlåtenskap efter den den 16 sistlidne mars aflidne godsägare Johan Andersson i Storegården Vesterplana, Kinnehärad, hvilken efterlämnat så som arfvingar

Hustru Johanna Larsdotter samt

Bröderna Viktor Andersson i Hansagården Sunnersberg och Karl Andersson i Skattegården Husaby och systern Inga-Maria Andersdotter gift med hemmansägare Klas Andersson i Gudmund Larsgården Råda alla myndiga och vid förrättningen närvarande.

Boet uppgafs af enkan med biträde af sin trotjännarinna Fredrika Charlotta Andersdotter, hvilka upmanades att allt riktigt uppgifva.

Åtkomshandlingar till fastigigheterna Lindholmen med Falu Ladugård 2 mantal fräl