Nedre Storegården -Pintel- i Västerplana

Gården ligger på höger sidan när man kommer från Lidköpingshållet och är andra byggnaden, den var klar för inflyttning 1903, första byggnaden på platsen uppfördes 1750. Nuvarande byggnad totalrenoverades och byggdes ut och var klar 2014

Karta

Bildgalleri

Om

Johan Andersson föddes den 2 januari 1846 död 1910. Johannes (Johan) Andersson var fästfolk med Fredrika Charlotta Anderdotter (Fika) född år 1852 men gifte 1876-10-06 sig med Johanna Larsdotter född 1836 från Stensholmen. Johannas far Lars Olofsson född 1798 och mord Maria Nilsdotter född 1799.

Johanna Larsdotter föddes 11 november 1836 död 1926 Både Johan och Johanna kom från Sunnerbergs socken.

Johanna var tio år äldre än Johan, storvuxen kvinna. Johan kände Johannas bror och tillsammans gjorde de upp att Johannas bror skulle gifta sig med Johans syster Emma och Johan gifta sig med Johanna. Ryktet säger att Johan hade föreslaget detta till Johannas bror och sagt ”om du tar min syster Emma så tar jag Johanna så är vi bergade båda ”.

Paret flyttade till Tholsjö Sunnerberga gård, Sunnbergs socken efter giftermålet och har då med Johannes mor Bolla Jonsdotter född 1818-11-13, då hon året 1875 blivit änka efter Anders Johansson född 1809-01-19 och död 1875-04-15. Flyttar sedan från Sunnerbergs socken 1881 till Källby där Johan arbetar som dräng.År 1882 bor de på Brogården i Källby nu är även pigan Fika med. I Källby bor de till 1888 och därefter flyttar till de Storegården i Västerplana.

Johanna hade med sig som hemgift egendomarna Lindholmen, 2/3 av Traneberg och Fahlu Ladugård, genom Johans flitiga arbete och stora ekonomiska kunskap utökades parets förmögenhet. Johan blev kallad ”Rikeman” och i kyrkböckerna finns han även nämnd som ”kapitalist”

Johannas syster Kristina gift med Johan Ryd efter hans död ärvde Kristina och hennes son Emil Ryd Traneberg som den 24 oktober 1918 såldes till AB Jönköpings- och Katrinefors skogar. Emil flyttade till Stockholm där han köpte ett helt bostadskvarter. Byggmästare Lundqvist lurar av Emil hela sin förmögenhet.

Johan ledde brandsläckningen av Västerplana kyrka den 9 augusti 1902 då blixten slog ner i kyrktornet, p.g.a. den raska insatsen räddades kyrkan. Vid detta tillfälle sa Johan till Hammars August att hjälpa till, han fick då till svar:”det kan ente jag” då svarade Johan August ”Alltid frusen mark för lata svin”.

När någon förgått sig kallades skolrådets ordförande att komma och ge bestraffning ”I huggormars avföda” hördes från den s.k. rikemans mun, det var Andersson i Nedre Storegården Västerplana som var ordförande. Han avled 1910. (enl noteingar av Märta Bengtsson Tyskagården)

När Johan och Johanna inte längre klarar av att driva Storegården bygger de sitt nya boningshus Nedre Storegården flyttar in där 1903 och kallar på Johannas släktingar på Östentorp. I Lidköping köpte Johan smakråd för att inreda den nya bostaden.

Charlotta och Gustav Johansson boende i Östentorp i Örslösa kommer 1903 upp till Västerplana med deras barn Viktor, Hilmer, Elis och Ellen Gustafsson. Familjen flyttade in i Storegården. Viktor gifte sig med Gerda Lundberg dotter till handlaren Sofia Lundberg, Hilmer Gustafsson gifte sig med Hildegard, Ellen gifte sig med Malkolm Johansson Skattegården/Gästgivaregården. Charlotta var en rask liten gumma ett av hennes uttryck var “Tag en sup så går det över – men det ska vara vitpeppar i”

Enligt kyrkböckerna står det att Johan dog 1910 av blodförgiftning, men historien säger att han konsumerade stora mängder sprit, vilket blev hans öde. Efter Johans död skötte Charlotta och Gustav Johansson om Johanna de sista åren av hennes liv, de flyttade ner till Nedre Storegården och fick 1 000 kronor/år för omvårdnaden av Johanna mm paret återvände till Östentorp, Örslösa några år innan de dog.

Johan och Johanna förblev barnlösa och inga bröstarvingar, detta gjorde att de skrev testamente 1906 och donerade kvarlåtenskapen till Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Johanna levde kvar i orubbat bo i 16 år efter makes bortgång, hon bodde då i Nedre Storegården. Pigan Fika (Fredrika Charlotta Andersdotter) testamenterades 4 000 kronor efter Johan och Johannas bortgång och fick även bo kvar i lägenheten resten av sitt liv utan kostnad för hyra, men hon dog i cancer tidigt efter Johans död.

Efter Johannas bortgång ifrågasattes donationen till Skaraborgs Läns Hushållningssällskap av Johannas släktingar och det blev domstolsförhandlingar. Tvisten kom att kosta 39 000 kronor

Bouppteckning
År 1910 den 8 april förrättades af undertecknade på vederbörandes begäran uppteckning af kvarlåtenskap efter den den 16 sistlidne mars aflidne godsägare Johan Andersson i Storegården Vesterplana, Kinnehärad, hvilken efterlämnat så som arfvingar

Hustru Johanna Larsdotter samt

Bröderna Viktor Andersson i Hansagården Sunnersberg och Karl Andersson i Skattegården Husaby och systern Inga-Maria Andersdotter gift med hemmansägare Klas Andersson i Gudmund Larsgården Råda alla myndiga och vid förrättningen närvarande.

Boet uppgafs af enkan med biträde af sin trotjännarinna Fredrika Charlotta Andersdotter, hvilka upmanades att allt riktigt uppgifva.

Åtkomshandlingar till fastigigheterna Lindholmen med Falu Ladugård 2 mantal frälse säteri Strö socken, Kållands härad samt 2/3 mantal Storegården Västerplana, Kinne härad företeddes så ock afskrift af ett mellan makarna den 2 september 1906 upprättat sk inbördes testamente hvari bland annat stadgats, att den af makarna som öfverlefver den andre skall utan intrång af någon annan, med full äganderätt besitta deras gemensamma egendom, fastighet som lösegendom.

Enkan kunde emellertid ej uppgifva var testamentet i original förvarades. Å den ovidimerade afskriften fanns antecknat, att testamentet inneslutits i ett konvolut, som med testamentesvittnenas sigill förseglats, samt att vittnena för dödsfalls skulle blifvit på af lagd avhörd.

Då vidare ej var att anteckna företogs uppteckningen och värderingen af kvarlåtenskapen på sätt här efterföljer:

Johannes (Johan) hade tre syskon:
Viktor född 1853-12-24
Ina Maja 1856-01-05
Karl 1859-01-22
Johanna hade sju syskon
Inga Maria 1824-10-30 född på Höijen Skalunda
Kerstin 1826-11-26 född på Höijen Skalunda hon var dövstum
Anders 1823-10-02 född på Höijen Skalunda
Johannes 1829-12-05 född på Utbogården Tolsjö
Cristina 1832-02-15 född på Utbogården, gift med Rhyd
Olaus 1834-02-28 född på Utbogården
Johanna 1836-11-04 född på Utbogården, gifterm 1875, död 1926
Anders 1841-04-13 född på Utbogården, död 1848 i

Bouppteckning
År 1910 den 8 april förrättades af undertecknade på vederbörandes begäran uppteckning af kvarlåtenskap efter den den 16 sistlidne mars aflidne godsägare Johan Andersson i Storegården Vesterplana, Kinnehärad, hvilken efterlämnat så som arfvingar

Hustru Johanna Larsdotter samt

Bröderna Viktor Andersson i Hansagården Sunnersberg och Karl Andersson i Skattegården Husaby och systern Inga-Maria Andersdotter gift med hemmansägare Klas Andersson i Gudmund Larsgården Råda alla myndiga och vid förrättningen närvarande.

Boet uppgafs af enkan med biträde af sin trotjännarinna Fredrika Charlotta Andersdotter, hvilka upmanades att allt riktigt uppgifva.

Åtkomshandlingar till fastigigheterna Lindholmen med Falu Ladugård 2 mantal frälse säteri Strö socken, Kållands härad samt 2/3 mantal Storegården Västerplana, Kinne härad företeddes så ock afskrift af ett mellan makarna den 2 september 1906 upprättat sk inbördes testamente hvari bland annat stadgats, att den af makarna som öfverlefver den andre skall utan intrång af någon annan, med full äganderätt besitta deras gemensamma egendom, fastighet som lösegendom.

Enkan kunde emellertid ej uppgifva var testamentet i original förvarades. Å den ovidimerade afskriften fanns antecknat, att testamentet inneslutits i ett konvolut, som med testamentesvittnenas sigill förseglats, samt att vittnena för dödsfalls skulle blifvit på af lagd avhörd.

Då vidare ej var att anteckna företogs uppteckningen och värderingen af kvarlåtenskapen på sätt här efterföljer:

TillgångarKronor
Fastigheter
Lindholmen med Falu Ladugård, taxerat till115.000:--
Storegården, Vesterplana 2/3 mantal taxerat till 18.000:--
Bryggeri i Storegården, taxerat till1.000:---
Summa134.000:--
Möbler
2 sängar7:-
4 klädda soffor63:-
2 oklädda soffor5:50
1 korgsoffa5:-
2 skrifbord med skrifdon55.-
2 chiffonierer40:-
2 mindre bokskåp8:-
1 matbord (mekaniskt)50:-
6 större och mindre bord14:50
1 köksbord1:-
1 gammal dragkista1:-
1 gammal skåp1:-
1 gammal skänk2:-
1 kommod3:-
1 skänk med klocka25:-
12 snidade stolar120:-
2 snidade antika stolar30:-
2 emmastolar30:-
2 korgstolar3:-
7 simpla stolar5:-
1större spegel med bord40:-
Summa509:-
Diverse husgeråd
2 mindre speglar2:50
5 taflor2:-
1 väggur10:-
1 ljuskrona2:-
2 kandelabrar25:-
4 ljusstakar4:-
2 lampor1:-
rakspegel med rakdon2:-
3 klädhängare5:-
1 barometer2:-
1 glas5:-
3 skjutvapen75:50
2 fickur25:-
1 mindre skrin0:50
2 större3:-
1 kappsäck2:-
1 vävstol med tillbehör5:-
1 skrubbestol3:-
2 pallar1:-
mjölholkar1:-
bakdon5:-
1 divanmatta5:-
1 skrivbordsmatta1:-
gångmattor9:-
bloftergardiner10:-
verandagardiner4:-
1 resfäll2:-
1 dryckeshord5:-
1 kaffekanna av nickel5:-
1 gräddkanna av nysilver2:-
1 bägare av nysilver1:-
2 små bägare av gammalt silver2:-
knivar, skedar och gafflar40:-
diverse porslin och glas7:-
diverse kokkärl12:-
diverse bleck- och lerkärl3:-
diverse böcker50:-
diverse småsaker11:50
Summa351:-
Linne och säng- och gångkläder
24 lakan25:-
24 handdukar10:-
6 borddukar15:-
6 servetter3:-
2 sängöverdrag8:-
10 sängfiltar17:-
1 resfilt8:-
6 sticketäcken18:-
2 fjäderbolstrar40:-
6 fjäderkuddar20:-
1 tagelmadrass10:-
den aflidnes garderob300:-
Summa474:-
Bryggeriinventarier
5 kar180:-
tunnor och ankare640:-
2 kylskepp400:-
1 maltkross25:-
1 pump10:-
1 kopparsil10:-
litermått0:50
1 bryggerivagn20:-
järnskrot2:-
Summa1.287:50
Diverse ytterlösöre
1 vagn5:-
1 tippkärra20:-
1 åkkärra (gammal)2:-
1 hästvandring25:-
smedjeinventarier40:-
1 hyvelbänk8:-
diverse snickeriverktyg100:-
1 svarfstol med järn30:-
1 decimalvåg med vikter30:-
2 linkråkor2:-
1 slipsten3:-
1 lågtråg3:-
1 kopparkittel15:-
1 större ankare5:-
diverse laggkärl4:-
2 fat2:-
1 slaktstol1:-
2 trädgårdshvilstol (mekanisk)2:-
diverse trädgårdsredskap5:-
1 plåtskopa1:50
1 svinho2:-
ladugårdsinventarier1:50
ståltrådsnät5:-
diverse järn10:-
3 säckar3:-
taktegel10:-
virke40:-
ved100:-
Summa478:75
Kreatur
2 kor325:-
3 höns3:-
Summa328:-
Värdehandlingar
5 aktier i Kinnkulle-Lidköpings järnväg å 100 kr anses värdelösa
2 aktier i Isakssons Boktryckeri i Sköfde å 500 ker anses värdelösa
2 aktier i Lidköpings Bryggeri å 1000 kr2000:-
Summa2000:-
Kontanter och fodringar
Inneliggande kassa330:-
sparbanksbok innestående i Skaraborgs läns enskilda bank1589:64
Summa1919:64
Fordran enl. revers:
af Viktor Andersson i Hansagården, Sunnersberg kr. 700:- + ränta 105:-805:-
af David Andrén, Medelplana kr. 700 :-+ ränta 40:42740:42
af J.A Ahlén, Blombergs station kr. 474:- + ränta 6:25481:25
af Alfred Larsson, Postgården, Sunnersberg kr. 42:- + ränta 8:5850:58
af Viktor Vederbrand, Lindholmen, Strö kr. 200 :- + ränta 18:30218:30
af Johansson, Stenbacken, Västerplana kr. 60:- + ränta 9:-69:-
af Henrik Johansson, Österbacka Sunnerberg kr 340:- + ränta 14:20354:20
af AJ Karlsson, Odensvik, Otterstad kr. 250:- + ränta 125:-2625:-
af Annelie Rydberg, Lidköping, kr. 3050:- + ränta 127:503177:50
af Sofi Lundberg, Vesterplana, kr. 853:60 + ränta 30:81884:41
af Aug. Johansson, Gössäter, Skara kr. 3000 :-+ ränta 2253225:-
af Emil Ryd, Traneberg kr. 1000:- + ränta 12:501012:50
Fordran enligt arrendekontrakt:
af Karl Svensson, Månstorp., Strö300:-
af Aug. Vederbrand, Kungsbacken, Strö10:-
af Karl Larsson, Bredängen, Strö155:-
af Karl Nyberg Kyllingssund, Ströe100:-
af Henrik Green, Sunnehem150:-
af Anders Svensson, Falun2700:-
Fordran enligt räkning:
af Alf Gustafsson i Bostor, Åsaka128:-
af G o Karl Gustafsson, Skattegården, Örslösa72:-
af F Blom, Karlstorp, Örslösa128:-
af A.G. Andersson Lidalund, Lidköping35:-
af L.J Johansson Frälsegården, Söne58:-
af J Gustafsson, Skattegården, Råda10:40
Summa 16.967:56
Skulder och afräkningar
Återstående hypotekslån å Lindholmen och Falun31647:64
Återstående hypotekslån Storegården, Vesterplana1859:12
Summa33506:76
Enligt räkning:
Till E. J. Magnusson, Lidköping7:81
Till Viktor Andersson, Hansagården,Sunnersberg79:70
Till K.G Bäcklind, Lidköping351:26
Till Petter Borg, Klastorp, Strö50:-
Till Lasarettet i Lidköping31:-
Till Karl Vederbrand, Torssund, Strö12:-
Summa531:77
Behållning125856:15
Boende årNamnFödelseårFödelseort
1903-1910Johan Andersson, godsägare1846-1910Sunnersberg
1903-1926Hustru Johanna1836-1926Sunnersberg
1910-1926Gustav Johansson1847-1931Söne
1910-1926Hustru Charlotta1851-1934Örslösa
1903-Hushållerska Fredrika Andersdotter1852Sunnersberg
Överkonstapel Sven Göransson
Hustru Natalia, barnmorska
-1935Johansson, murare
Hustru ?
Dotter Mary (blev fotomodell)
Dotter Eyna
Son Putte
John Persson
Hustru Ella
Dotter Dagmar
Dotter Ingrid
Dotter Inga-Lill
Son Åke
Lasse John, bror till Ella bodde i lägenheten
Karl-Erik Persson "Kalle-P" cykelreparatör
Gösta Ohlsson, åkare
Hustru, född Sjöholm
Son Arne
Son Åke
Dotter Märta
1947-1955Karl-August Kihlén1920Söne
1947-1955Hustru Maj-Britt1921N:a Kedum
1947-1955Son Gert-Ove1943Söne
1947-1955Dotter Rose-Marie1941Lidköping
1952-1955Son Tommy1952Västerplana
1970-1980Jörgen Kristjan Hansen Jörgensen1920Danmark
1970-1980Hustru Ester1936Söne
1970-1990Dotter Eva Kalman1970Västerplana
1999-2010Lars-Göran Magnusson1952Skallsjö
2009Johanna Palmén, delägare1981
2009Karl Nilsson, delägaren 1983
(Besökt 311 gånger, 3 idag)