Hönsäters Storskola

Bildgallerier

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Hönsäters Storskola Klass 5-7

Den första folkskolan vid den s.k. ”malmträdgården” kom till genom en donation. Den uppfördes 1865. Enligt överenskommelse den 1 oktober 1863 mellan Hönsäters dåvarande ägare, änkefru Maria Charlotta Hamilton, född von Hofsten och övriga arvingar efter greven Hugo David Hamilton överlämnades till Brukets blivande ägare för bildande av en skolkassa ett belopp av 5 000 Rdr Rmt, därav 3 000 Rdr var avsedda för nybyggnad och 2 000 såsom bidrag till avlöning av skollärare och till byggnadens underhåll.