Lärare Tore Heller.

Elever från Hällekis som gick i Gössäter Bakre raden fr.v.  Kent Sjöö,  Kent Jansson,  Christer Karlsson, Kjell  ?  ,  Gunnar Engkvist.

Mellanraden fr.v.  Villy Wallin,  Ingemar Härmark,    ?  ,  Jan Karlsson,  Göran Gunnarsson, Göran Andersson, Erling Skoog.

Främre raden fr.v. Inga-Lill Ekholm,  Ingegerd Lilja,  Birgitta Karlsson,  Elly Wettergren,  Birgitta Larsson,  Britt-Marie Ekholm,  Eva Apell,  Britt-Marie Andersson.

(Besökt 33 gånger, 1 idag)