Bild 3438 Lars Wendins bil Ekesbacke Västerplana, foto: Freddie Wendin 1978

Resterna av vår gamla första bil

(Besökt 2 gånger, 1 idag)