• Bild 3087 Torlagården Västerplana Kinnekulle

Bild 3087 Torlagården Västerplana Kinnekulle

Bild 3087

Kinnekulle

Västerplana socken

Torlagården

Johan Larsson

Emma Larsson

Sonen Sven i faderns knä, sonen John till höger

Taget tidigt 1900-tal

(Besökt 3 gånger, 1 idag)
2019-02-06T14:58:22+00:00