Västerplana JUF

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om föreningen

Västerplana J.U.F -avdelning bildades den 14 februari 1935, vid sammanträde i Västerplana småskola och medlemsantalet var vid början omkring ett 25-tal.

Den första styrelsen utgjorde av: ordf. Henning Larsson, v. ordf. Gunnar Bengtsson, sekr. Folke Johansson, v. sekr Ivar Johansson och kassör Erik Larsson. 1938 blev Sven Larsson ordf. och han har sedan innehaft denna befattning hela tiden med undantag av ett avbrott på tre år. Folke Johansson skötte sekreterarsysslan till för några år sedan. Nuvarande styrelse är: ordf. Sven Larsson, v.ordf. Fred Johansson, sekr. Rune Magnusson, v. sekr. Bernt Johansson och kassör Sven Persson.

År 1952 beslöts utvidga avdelningens verksamhetsområde och den antog därför namnet Kinnekullebygdens J.U.F. -avdelning.

En del vinteridrottstävlingar har också hållits och studiecirklar i olika ämnen har varit i verksamheten, bl.a. i svenska och matematik.

På grund av att jordbruket alltmer tenderar att övergå till maskindrift och behovet av arbetskraft därför har minskas, har just ungdomen måst söka sig andra verksamhetsfält. J.U.F. avd. -avd. har av denna orsak fått vidkännas en tillbakagång under senare år.

John-Erik Andersson 1958

(Besökt 38 gånger, 1 idag)