Tån i Österplana socken

Stugan ligger på höge sida vägen mot Gössäter på samma skifte som Skabotå

Karta

Bildgalleri

  • Foto 1980
  • Ritning
  • Tån Skagen Österplana, foto: Freddie Wendin 2010

Om

Tillhörde Hönsäter 5:1 år 1980. Stugan inköptes av Hellkis AB år 1886 för 350 kronor. Innehåller två lägenheter om 1 rum och kök.
Johan Alfred Pettersson var son till soldaten Odén, arrendet var 35 kr per år from 1906 — 14 mars 1924 då skedde en arrendehöjning till 75 kr per år. Tån upphörde som torp år 1931. År 1937 reparerades boningshuset, 1938 sattes två nya kalkelugnar in. År 1957 installerades el.

Boende år NamnFödd
DödFödelseort
1828Petter Jonsson, torpare. Möjligen är Carl Pettersson, skabolund en son till denne. 18500717
1876Andreas Sexman och J. Anderssons sterbhus
1906-1909Johan Alfred Pettersson, torpare (kallades Oden). Sonen Johan Petrus till ovanstående J. A. Pettersson övertog torpet efter faderns död och modern samt systern Hasnna bodde kvar. Modern levde ännu 1946. År 1923 fick Hanna en son Karl Erik Johansson. Ovannämda bodde i den norra lägenheten. När Alf Sandell flyttade från den södra lägenheten (efter 1964) hyrde Karl Erik Johansson båda lägenheterna1857
Hustru Anna Lovisa Band1851
Son Johan Petrus Johansson1888
Dotter Hanna Kristina1890
1909-1931Johan Petrus Johansson1880
Moder Anna Lovisa Band1851
1946
Syster Hanna Kristina1890
Systerson Karl Erik Johansson 1923
Carl August Bengtsson, skomakare, flyttat till Bandstorp18541222Österplana
Hushållerska Anna Elisabet Ringblom 1891
-1937Carl Johan Johansson, fd kyrkov., flyttade till Oxelbacken 1937100118780727Hangelösa
Hustru Anna Helena1862Hangelösa
1938-1948Sven Ivar Morgan Nyberg, flyttade till Källemossen 1948050119040315Fullösa
Hustru Helga Maria Engqvist1902Kinne Kleva
Son Stig Allan1924Kinne Kleva
1950-1952Gösta Ragnar Thyrell, Flyttat till Grimstorp 1952050119160519
1952-1954K-G Österberg
1955-1956Nils Robert Nilsson19100727Brönnestad
Hustru Karin Margareta Dag1929Naum
Son Anders Ulf Egon1952Naum
Son Nils Lennart19560429Österplana
Son Karl Olof1957Österplana
1957-1964Alf Ingvar Sandell19291110Österplana
Hustru Mabel Ingelöv Maria Sjölander1932Hova
Dotter Mai Liselotte19570624
1964-Karl Erik Johansson, hyrde båda lägenheterna1923
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 126 gånger, 1 idag)