Bild 0278
Kinnekulle Österplana socken

Hellekis Bilden tagen 1915

Visar skutan Paulina på utsegling från Hönsäters hamn. Skeppare på den var i många år Albin Karlsson från Göta. Hon seglade med cement från Hällekis till olika Vänerhamnar och ombord fanns ingen hjälpmotor, man fick lita helt till vår Herres vindar. Den långa raden av Vänerskutor gjorde en fin insats och de utgjorde därtill ett vackert inslag på det stora innanhavet. Cementskutornas antal minskade undan för undan när transporterna skedde på lastbildar direkt till arbetsplatserna utan omlastning.

(Besökt 9 gånger, 1 idag)