Rännagården Österplana

Om

Värdering av gårdens byggnader vid laga skifte i Österplana by 1841.

Boningshus af trä, 33 alnar långt 8,5 alnar bredt och 3 alnar högt
med 2 rum samt 2 kök och 2 spisrör 81:-- Rdr
Bod av sten, 11 alnar långt, 8 bredt och 2,5 hög17:16
Hemlighus av sten2:--
Ladugård af dels träd, dels sten, 37 alnar lång, 9 alnar bred
och 6 alnar hög, med 1 fähus, 1 stall, 2 lador, 1 loge och 1 skjul107:20
Svinhus af sten, 11 alnar långt, 5,5 alnar br3edt och 2,5 högt10:--
Summa:217:44 Rdr
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 47 gånger, 1 idag)