Bild 119

Fullösa, Tyskagården

Foto: Märta Tamm-Götlind

År 1941

(Besökt 9 gånger, 1 idag)