Bild 019

Hulda Karlsson f.1882 stenhuggardotter från N.Vessla, Medelplana

Albert Karlsson f. 1879 kalkbrännare, Gössäter, Fullösa

Foto: Märta Tamm-Götlind

Juli 1947

(Besökt 11 gånger, 1 idag)