Medelplana – Västerplana Pensionärsförening

Bildgalleri

  • Bild 0061 Knapängen. PRO föreningens bildande Johan Johansson "Kyrkestöta" initiativtagare. Sittandes i rullstolen Harald Karlsson född 1908-06-06 bodde i Marieberg Råbäck. Bilden tagen på 1940-talet.
    Pensionärsförening vid Knapängen

Om

Föreningen bildades den 1 nov. 1947 och har tagit som sin uppgift att tillvarataga folkpensionärernas intressen. Föreningen anordnar i regel varje sommar en utfärd per buss för sina medlemmar, till någon intressant och lämplig plats, Dessutom ordnas möten där medlemmarna bjuds på någon andaktsstund eller annan underhållning. Då ju i synnerhet Medelplana bebos av äldre personer till största delen och utvecklingen synes gå mot än högre medelålder för socknens befolkning, så har denna förening en given uppgift att fylla.

Ordförande vid bildandet var Johan Johansson i Eriksberg. Sekr. fru Alma Larsson i Römossen och kassör Axel Karlsson, Kärrgården, Frits Hallberg och Albert Hallgren.

Avskrift ur boken min hemsocken utgiven 1957

 

(Besökt 41 gånger, 1 idag)