Bild 029

Västerplana

Stenhuggaregården

Gammal kalkstenskällare

Foto: Märta Tamm-Götlind

År 1942
(Besökt 7 gånger, 1 idag)