Korsgården södra, västra, östra i Österplana

Korsgården 2:3, 2:4 och 2:5. Dessa tre hus ligger i korsningen Österplana-Medelplana-Gössäter i Österplana by

Karta

Bildgalleri

  • Korsgården södra i Österplana 1980
  • Korsgården södra i Österplana ritning
  • Korsgården södra i Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Korsgården södra i Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Korsgården västra, foto: Freddie Wendin 2008
  • Korsgården östra, foto: Freddie Wendin 2008
  • Österplana, Korsgården västra
  • Österplana, Korsgården östra

Om

De tre fastigheterna uppstod vid hemmansklyvningen den 17 mars 1881. Denna förrättningen omfattade dels de tre skiften stamhemmanet erhållit vid skiftet på Österplana sockenskog som fastställdes den 29 mars 1750, nämligen skogsskiftena 17, 39 och 60, av vilka det sistnämnda ingått i laga skiftet som fastställds den 17 juni 1843. Dels de ägor som tillföll hemmanet vid detta laga skifte, dock med undantag av avstyckning för lägenheterna 2:2 eller Svenningstorp. Dessa fanns i östra delen av skiftet nr 39, 2:10 eller Korstorp som är västra ändan av skiftet nr 17 och 2:7 eller Törnsäterslyckan nr. 1 den sista av styckningen från 2:5. Avstyckningen 2:6 är Låckgårdens soldatbostället 1:1 och är tagen av samfälld mark.

Ägare    
Per Jacobsson Ägare till 2:3
Johannes Jacobsson Ägare till 2:4
L W KylbergÄgare till 2:5
År 1890 fick de tre hemmanen gemensam ägare
Gössäters AB1891-01-14
Handelsbolag Johansson & Carlander1894-09-18
Gössäters Bruk1894-09-18
Hellekis AB1899-01-16
Skånska Cement AB5392
1881
Boende årNamn   FöddDöd Födelseort
1891-1890Pehr Jacobsson, arr.1828-12-31Österplana
Hustru Stina Eriksdotter1827-09-05Österplana
Son Jacob Malkolm 1864-03-29Österplana
Dotter Selma1867-08-08Österplana
Johanna Elisabeth Johansdotter 1862-09-26Härene
Anna Sofia Gustafsdotter1867-03-06Kinne Vedum
Selma Söder1878-04-19Österplana
1908-Frans Rickard Svensson 1881-02-02-Björsäter
Hustru Ellen Maria Qvist1870-09-23-Bredsäter
Dotter Judit Beata Sofia1903Forshem
Son Karl Gustaf1905Björsäter
Dotter Agnes Elvira1907Istrum
Dotter Edit Maria1909Österplana
1910-1911Gustaf Eriksson1870-07-13Istrum
Hustru Ida Andersson 1870-06-17Västerplana
-1908Anna Sofia Gustafsson piga1867-03-06Kinne Vedum
Make Jacob Malkolm Persson 1864-03-29Österplana
Selma Söder1878-04-19Österplana
Agda Elisabet Gustafsdotter1885-02-06Hassle
1918-1924Ernst Olof Johansson1877-05-12Österplana
Hustru Ida Fredrika Holmgren1880-05-25Österplana
Son Torsten Sigurd 1901Forshem
Son Artur Vigo1903Forshem
Son Erik Olof1905Kestad
Dotter Edit Margareta1909Österplana
Son Lars Elon Mattias1914Österplana
Dotter Ruth Inga Eleonora1916Österplana
Son Helmer Folke1920Österplana
Son Helge Georg1920Österplana
Selma Karlsson f. Svantesson, änka1879-12-01Kestad
Son Johan Einar1900Österplana
Dotter Ruth Kristina1914Österplana
Frans Rickard Svensson1881-02-02Björsäter
1947-1955Emma Kristina Karlsson f. Krantz1892-03-25Österplana
Son Nils Bertil Karlsson 1919Österplana
Son Sven Einar 1922Österplana
Son Karl Erik Gunnar1925Österplana
Dotter Greta Elisabet1927Österplana
Dotterson Torsten Lennart1948Österplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 163 gånger, 1 idag)