Lärarinna Stina Särnqvist Sjöstedt 1 från främre raden, vänster.
Klass1: Per Axel Pettersson, 2 Tomas Andersson, Tomas Björk, Steve Björk, Tore Blom 6 Sten Eriksson, 5 Tore Eriksson.

Klass2: 12 Christer Alnemar, 13 Rolf Törnberg, NilsMartin Karlsson, Ingalill Rudqvist, Katarina Gunnarsson, Rosemarie Lindqvist, 4 Maria Kobilinski, Eva Hansen, Helena Persson. Ny Curt Jo-hansson.
Åhörardag: 19601031; 19610415.

Besök: Ragnar Johansson, rektor, 19601207.

(Besökt 42 gånger, 1 idag)