Lärarinna Stina Särnqvist Sjöstedt. 1 från främre raden, vänster.
Klass2: Christer Björk, Bo Gardtman, 8 Inger Johansson, 9 Britt Friberg, 10 Majvor Lindqvist,Maria Nachtigal, Josefina Nachtigal, Helene Kobilinski. Ingalill Krantz, Monica Oldin

Klass1: 12 Bengt Sjöström, 13 Wasili Kobilinski, 7 Dan Andersson, 16 Ingemar Andersson, 15 Tage Blom, 4 AnnChristina Andersson, 1 Marianne Svensson, 3 Lilian Spångberg, Inga Olausson, 5 Kristina Fredriksson, 6 Yvonne Ljungqvist, Inger Andersson, Gun Krantz.

Sjukvikarie: Ragnhild Friman 25, 26, 29, 30/9 1957. Margareta Sjöstedt 28/10 1957.
Besök Edgar Kollbjörn 19580514.

(Besökt 40 gånger, 1 idag)