Karlsdal Österplana Skagen 2:10 Anders Ersgården

Torpet är beläget mellan landsvägarna Gössäter-Wässäter och Gössäter-Österplana och gränsar i söder till torpet Karlsro

Karta

Bildgalleri

  • Karlsdal Österplana Skagen 2:10 Anders Ersgården, foto: Freddie Wendin 2010
  • Karlsdal, foto: 1980

Om

Karlsdal avstyckades från Skagen Anders Ersgården 2:3 den 15 april 1905 på begäran av C. A Andersson och hustru Hilma Maria Andersson, som köpt skogsskiftet enligt köpekontrakt den 18 mars 1905 med en areal som uppmättes till 3.451 kvm.

Enligt köpekontrakt den 18 mars 1905 sålde Maja och Sara Andersdotter den förra som ägare till 1/6 mtl och den senare till 1/12 mtl Skagen Anders Ersgården 2:3 ett skogsskifte om 3 450,5 kvm till C.A Andersson och dennes hustru Hilma Maria Andersson för 200 kronor och med årlig avgäld av 50 öre. Råstenar är nedsatta på behöriga ställen i gränserna.

Per Johan Pettersson arrenderade tidigare Bäckamarken men utflyttade därifrån 1897 till Ekslund och 1901 till Kinne Kleva, och återkom till Karlsdal år 1910.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
1905-1910Carl August Andersson Karlén, från Noltorp 1905 till Svenstorp 1910 (se vidare Nybygget)18800411Österplana
Hustru Hilma Maria Kraft18831111Kinne Vedum
Dotter Gertrud Viktoria1905Österplana
Son Karl Gunnar1907Österplana
Son Nils Anders Ragnar1909Österplana
Son Erik Natanael1910Österplana
1910-Per Johan Pettersson från KinneKleva 1910. Förre hemmansägaren P. J. Pettersson arrenderade tidigare Bäckamarken men utflyttade därifrån 1897 till Ekslund och 1901 till KinneKleva, varifrån han nu återkom 191018490125Västerplana
Hustru Maria Greta Jansson 18560928Häggum
Karl Johan Ljung , Hyresgäst, byggmästare från Forshem 1908 till Fullösa 191018740523Fullösa
Hustru Ida Maria Andersson 18780511Forshem
Oäkta dotter Dagny Tora Margareta1902Forshem
Son Johannes Natanael1909Österplana
Maja Greta Petersson Jansson , änka18560928Häggum
Anders Gustaf Pettersson hemmansägare, ogift18510809Kinne Kleva
Maja Greta Pettersson, änka18560928Häggum
Anders Gustav Pettersson, hemmansägare18510809Kinne Kleva
-1964John Gustav Gustavsson, fabrikör18890411
Hushållerska Hilda Sofia Andersson (syster)18840414
1964-1978John Bertil Lindström , ogift19001013Medelplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 65 gånger, 1 idag)