Helledal, Skagen 2:6 Österplana

Torpet är en avstyckning från Skagen Anders Ersgården 2:3. och är belägen på hemmanets skogsskifte vid allmänna landsvägen Gössäter – Österplana, Fastigheten är uppförd 1931. Den inrymmer två rum, kök och hall i den nedre våningen och ett rum och kök i den övre. Den tidigare stugan var en av de äldsta i trakten och stod på samma plats. Den brann ned 1930. Fru Thörns fader, stenhuggaren Anders G. Olsson var född där år 1857, vid vilken tid stugan ägdes av hans föräldrar.

Karta

Bildgalleri

  • Helledal 1980
  • Helledal Skagen 2:6, foto: Freddie Wendin 2008
  • Helledal Skagen 2:6, foto: Freddie Wendin 2008
  • Hälledal, torpet brann ned 1930 och ersattes

Om

Enligt köpekontrakt den 25 augusti 1902 sålde Maja och Sara Andersson den förra som ägare till de 1/6 mtl och den senare som ägare till 1/12 mant. Skagen Anders Eriksgården lägenheten till Stenarbetare Anders Gustaf Andersson med hustru Sara Greta Andersson. Den omfattade 4244 kvm och gränsade i nordost till Nylund nr 1 samt säljarnas skogsskifte och har en längd av tillsammans vid sagda väderstreck och gräns på 89 m därav är 17 m mot säljarens skogsskifte. Gränsens bredd i sydost är 92 m och gränsar i nordväst mot Sven Andersgården eller den s.k. Bäckamarken och har en bredd av 52 m. Lägenhetens båda sidor är något krokiga och råstenar är nedsatta på behöriga ställen i gränserna. Köpeskillingen vid kontraktsskrivningen var 200 kr.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
1902Anders Gustaf Andersson, gift med Sara 1888 1857-1918Österplana
Sara Greta Larsdotter, gift med Anders 1888, småskollärarinna1853-1922Österplana
Dotter Maria Elisabet1893-12-06Österplana
Son Johan Herbert1896-10-11Österplana
Son Gustav Paul1889-09-08Österplana
Paul Gottfrid Törn1901Björkäng
Hustru Maria Elisabet Andersson 1893-12-06
Son Lars Åke1920
Dotter Bennie1937
John Herbert Andersson1896-10-11Österplana
1956Anton Gunnar Larsson 1902Ek
Hustru Karin Matilda Gustavsson 1907Medelplana
Son Sig Arne Gunnar1938Medelplana
Son Bernt1931
Son Erik Lennart1930K. Åsaka
(Besökt 127 gånger, 1 idag)