Sjörås Kvarn och Såg har gamla anor, Bengt von Hofsten lät uppföra ett såghus 1806, sågen har varit föremål  för  många ombyggnader och omämdringar, efter brand uppfördes nya byggnader under 1940-talet, verksamheten på gick till in på 1950-talet, senaste tiden under Cementa. Sågen är riven.

Bengt von Hofsten byggde om kvarnen  1818, sedan byggdes den sista kvarnen 1850, och kvarnverksamheten lades ned  någon gång under 1930-talet. Kvarnen är riven idag.

(Besökt 20 gånger, 1 idag)