Konfirmation Österplana Kyrka 1955. Bakre raden fr. v.  Rune Isaksson, Lars Granat, Inge Sandell, Bengt Henriksson, Karl-Erik Bölmark, Ove Persson, Präst Herdar Joansson, Jan Ottosson, Torild Östrand, Roland Andersson, Sven Westerberg, Leif Lundgren.

Främre raden fr. v. Ingrid Thörn, Birgitta Hallman, okänd, Görel Carslöv, Inger Svensson, Birgitta Heed, Marianne Oldin.

(Besökt 33 gånger, 1 idag)