Konfirmation Österplana Kyrka. Bakre raden fr. v.  Lennart Forsell, Leif Holm, okänd, Berger.

Mellanraden fr. v.  Stellan Hallen, okänd, okänd, Kyrkoherde Herdar Johansson, okänd, Ingrid Rask, Göran Andersson, Stig Heed.

Främre raden fr. v.  Sirkka Svensson, Gun Johansson, okänd, Marianne Engblad, Siv Djup Bergman, Barbro Bergkvist Tropp, Ann-Marie Johansson, Irene Östrand Olsson, Gertrud Olsson Enhorn.

(Besökt 18 gånger, 1 idag)