Konfirmation Österplana Kyrka 1966 . Bakre raden fr. v.  Evert Persson, Anders Nilsson, Benny Svensson, okänd, Tommy Svensson, Kent Wallin, Dan-Åke Apell, Christer Ohlsson.

Mellanraden fr. v. okänd, Anne-Marie Rittemark, okänd, okänd, Präst Erik Hassel, Carina Edvinsson, okänd, Gunnarsson, okänd, Jan Thorstensson.

Främre raden fr. v.  Mona Jämnemo, Ann-Marie Larsson, Doris Larsson, Kristina Gustavsson, Ingegerd Kroon, Anette Apell, Lena Bly.

(Besökt 37 gånger, 1 idag)