Konfirmation Österplana Kyrka 1960. Övre raden fr. v. Börje Fredriksson, Lennart Thörnberg, Jan Johansson, Rolf Gustavsson, Nils Larsson, Per Lindblom, Karl Persson, Roland Sjöström, Sune Karlsson, Tord Westerberg ,Inge Karlsson, Bosse Fredriksson, Urban Apell, Erik Svensson.

Mellanraden fr. v.  Sven Malm, Jan Simmingsköld, Vivan Larsson, Ragnhild Bengtsson, Vanja Nyberg, Margareta Oskarsson, Ing-Britt Thorsell, Präst Herdar Johansson, Grete Jenssen, Lena Johansson, Maj-Lis Jonsson, Elisabet Ringblom, Rolf Persson, Reinhold Friman.

Nedre raden fr. v.  Signe Persson, Anna-Greta Johansson, Kristina Blom, Lisbet Gunnarsson, Ann-Marie Fält, Anita Andersson, Marianne Gustavsson, Lisa Sylwan, Ulla Persson, Kerstin Nilsson, Monika Svensson, Ingvor Odh.

(Besökt 25 gånger, 1 idag)