För 60 år sedan konfirmerade sig denna grupp.Sedan dess har man vart femte år träffats för att jubilera.I söndags var det dags igen. Efter en gudstjänst i Hönsäters kapell intog man kaffe vid Kulleberg och avslutade med en middag på Carinas kök och bar i Hällekis.

Bakre raden fr. v. Lars Danielsson, Ingemar Green, Hasse Dolk, Nils Eriksson.

Främre raden fr. v. Berit Apell, Astrid Berger, Dagmar Zackrisson, Ivan Andersson, Ulla Odh, Bengt Sjöstedt.

(Besökt 8 gånger, 1 idag)