Lärarinna Blenda Sladö(Pettersson).

Bakre raden fr. v. Rolf Lindblom, Lars Granat, Esse Cardesjö, Torild Östrand, Bengt Hallen, Bengt Andersson, Torgny Samuelsson, Jörgen Wettergren.

Mellanraden fr. v. Ulf Ekholm, Birgitta Heed, Inger Karlsson, Ann-Lis Östrand, Marianne Litsgård, Inger Svensson, Astrid Ringblom,   ?  , Göran Johansson.

Främre raden fr. v. Lars Thorstensson, Sigurd Österberg, Nestor Johansson, Ove Persson,   ?  , Rune Isaksson, Bo Ohlsson.

(Besökt 18 gånger, 1 idag)