Järnvägsstationen byggdes 1899 i samband med utvecklingen av industrin. För att tillgodose behovet av godstransporter från stenindustrin, krävdes en vidgad infrastruktur så att produkterna kunde levereras snabbt. 1912 gjordes en om/tillbyggnad av Stationshuset.

 

Från mitten av seklet bodde här stinsen Svensson och skötte allt med gods- och persontrafik, sålde biljetter inne på expeditionen och vinkade av tåg på perrongen. När stinsen flyttade ut, flyttade Postverket in med postkontor, som fanns kvar fram till 80-talet.

(Besökt 36 gånger, 1 idag)