Avdelningens styrelse 1936 Bakre fr. v. Birger Karlsson, v. sekr., Conn Sandberg, v. ordf.  Arvid Kjäll, Olof Lindkvist, styrelseledamöter.

Främre fr. v. Henning Ringblom, kassör, Bertil Karlsson, ordf. Helge Johansson, sekr.

(Besökt 18 gånger, 1 idag)