• Bild1724 Cementfabriken Svenska fabriks avd 225

Cementfabriken Svenska fabriks avd 225

Avdelningens styrelse 1936 Bakre fr. v. Birger Karlsson, v. sekr., Conn Sandberg, v. ordf.  Arvid Kjäll, Olof Lindkvist, styrelseledamöter.

Främre fr. v. Henning Ringblom, kassör, Bertil Karlsson, ordf. Helge Johansson, sekr.

(Besökt 14 gånger, 1 idag)
2017-09-05T13:10:37+00:00