Cementaarbetare på skyddsutbildning. Folke Thorstensson bandagerar Holger Bly.

(Besökt 7 gånger, 1 idag)