Cementaarbetare på skyddsutbildning. Folke Thorstensson bandagerar Holger Bly.

(Besökt 12 gånger, 1 idag)